Upadły konsument może prowadzić działalność gospodarczą, ale z ograniczeniami

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej. Podobnie jak po ogłoszeniu upadłości konsument może podjąć zatrudnienie przykładowo na podstawie umowy o pracę. Przydałaby się jednak zmiana przepisów tak, aby rozpoczęcie działalności gospodarczej nie naruszało interesów dotychczasowych wierzycieli.

15.12.2021

UOKiK: Komercyjne pożyczki to nie "obligacje społeczne"

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza firmy, które proponując umowy inwestycyjne sugerują klientom, że ich oferta związana jest z funkcjonowaniem Krajowego Funduszu Gwarancyjnego działającego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, a także przedstawiają oferty pożyczek inwestycyjnych jako „obligacji społecznych”.

14.12.2021

SN: Żądanie wierzyciela wydania mu depozytu blokuje wydanie rzeczy dłużnikowi

Prawo cywilne

Na żądanie dłużnika sąd postanowi o zwrocie depozytu sądowego, chyba że przed lub równocześnie ze złożeniem wniosku przez dłużnika zostało złożone do sądu żądanie wierzyciela wydania mu depozytu - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

14.12.2021

SN: Odszkodowanie za bezprawne korzystanie z lokalu gminy przedawnia się później

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Roszczenie odszkodowawcze uzupełniające obejmujące opłaty niezależne od właściciela, dochodzone przez gminę przeciwko osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego za okres po ustaniu tego tytułu, nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - tą uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. A więc roszczenia przedawniają się po 10, gdy wyrok zapadł przed 2018 r. i po 6 latach - po reformie

14.12.2021

SN: Kara umowna może być określona w postaci działania rachunkowego

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowiadając na pytanie postawione przez sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi.

13.12.2021

Pandemia to kryzys - może być więcej upadłości konsumenckich

Prawo cywilne Rynek i konsument

W czasach trudnych część ludzi bogaci się, zaś część staje się gospodarczymi bankrutami. Często kryzys wyciąga rękę również po tych, którzy dotychczas radzili sobie średnio, utrzymując się na krawędzi bankructwa, wpadli już wcześniej w pułapkę nawarstwiających się zadłużeń jednak podejmowali starania wyjścia z finansowych tarapatów. W przyszłym roku może być więcej upadłości konsumenckich.

11.12.2021

Dobre imię przeciwko wolności prasy - możliwa droga cywilna i karna

Prawo karne Prawo cywilne

Jeśli publikacja prasowa nas obraża, możemy walczyć o swoje dobre imię i godność na trzy sposoby: żądać opublikowania sprostowania, wystąpić z pozwem o ochronę dóbr osobistych, a także żądać ukarania za przestępstwo zniesławienia, nawet karą więzienia. Wszystkie te sposoby można wykorzystać równocześnie. Każdy z nich ma swoje dobre i złe strony, każdy też może prowadzić do innych skutków.

11.12.2021

SN: Po zaprzeczeniu ojcostwa sąd postanawia o wydaniu nowego aktu urodzenia dziecka

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sąd opiekuńczy może - na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - postanowić o sporządzeniu nowego aktu urodzenia po prawomocnym zaprzeczeniu ojcostwa męża matki. Zainteresowanym w takiej sprawie jest także mężczyzna, którego ojcostwo zostało zaprzeczone. Jeżeli okaże się, że nie jest on uczestnikiem postępowania, sąd wezwie go do udziału w sprawie (art. 510 § 2 k.p.c.).

11.12.2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych wyłączył uproszczoną restrukturyzację

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Wprawdzie na portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych można się zalogować, ale od kilku dni nie ma możliwości skorzystania z funkcjonalności obwieszczenia o dniu układowym w nowym PZU. Brak rozwiązań technicznych wyłączył prawo dłużników do restrukturyzacji w uproszczonej procedurze - piszą Bartosz Magnowski, adwokat i ​Wojciech Młocek, radca prawny BM restrukturyzacje sp. z o.o.

09.12.2021

Dr Drozdowicz: Pełnomocnik podpisze sprostowanie - łatwiejsze dotarcie z własną prawdą

Prawo cywilne

Po uchwale Sądu Najwyższego, którego pogląd należy przyjąć z aprobatą, redaktor naczelny nie będzie mógł odmówić opublikowania sprostowania z powodu jego podpisania przez należycie umocowanego pełnomocnika zainteresowanego, co w praktyce często się zdarzało - uważa radca prawny dr Krzysztof Drozdowicz, specjalizujący się w prawie prasowym.

09.12.2021

W warszawskim wydziale frankowym tylko pięć pozwów banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Ponad pół roku działa już w warszawskim sądzie okręgowym specjalny wydział do spraw frankowiczów. Miesięcznie wpływa do niego od 1600 do ponad 2100 nowych spraw dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych, a obecnie toczy się ich łącznie ponad 30 tysięcy. Z tego tylko pięć dotyczy pozwów banków wobec klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

09.12.2021

SN: Pełnomocnik może podpisać się pod sprostowaniem prasowym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sprostowanie materiału prasowego może być podpisane przez pełnomocnika osoby zainteresowanej jego opublikowaniem - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy. Uznał, że wymaganie osobistego, własnoręcznego podpisania takiego oświadczenia wiedzy przez osobę zainteresowaną nie służy ochronie żadnych wartości, a jedynie stwarza niepotrzebne bariery przy korzystaniu z instytucji sprostowania.

09.12.2021

RPO: Wliczać do stażu pracy działalność gospodarczą i umowy cywilnoprawne

Prawo cywilne Prawo pracy

Ludzie skarżą się na niemożność wliczania do stażu pracy okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Uniemożliwia to dostęp do wielu stanowisk, gdzie jest wymagany określony staż, ale wyłącznie w ramach stosunku pracy. Takie przepisy zupełnie nie przystają do obecnej sytuacji na rynku pracy – uważa RPO.

08.12.2021

Prokuratura przystąpiła do sprawy frankowej w TSUE ws. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, który złożył pozew przeciwko bankowi udzielającemu mu kredytu frankowego, dotyczący wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Warszawie przystąpiła do sprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

08.12.2021

Ustawa antylichwiarska uderzy w e-handel

Prawo cywilne Rynek i konsument

Projekt skierowanej przez rząd do Sejmu ustawy, która ma przeciwdziałać lichwie, zawiera rozwiązania, które ograniczą kupowanie na raty w internecie. Konsumentom znacznie trudniej będzie o kredyt, a każdy udzielający kredytu konsumenckiego będzie musiał odebrać od konsumenta oświadczenie o jego dochodach i wydatkach. Ma być ono potem integralną częścią umowy kredytowej.

08.12.2021

SN: Zarządca przymusowy nie może złożyć wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Zarządca przymusowy, ustanowiony przez sąd na podstawie kodeksu postępowania cywilnego przy pozbawieniu przedsiębiorcy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest uprawniony do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia takiej działalności - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego wypowiadając się na pytanie sądu, który prowadził postępowanie upadłościowe.

08.12.2021

Prezydent podpisał przepisy ograniczające egzekucje komornicze u rolników

Prawo cywilne

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która określa należące do rolnika zwierzęta oraz przedmioty, które nie podlegają egzekucji przez komornika. Projekt zaproponował Senat, kórego zdaniem w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być regulowane na poziomie ustawowym.

07.12.2021

Deweloperzy sygnalizują UOKiK zatory w księgach wieczystych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Z uwagi na stale wzrastający okres trwania postępowań wieczystoksięgowych Polski Związek Firm Deweloperskich zawiadomił o tym problemie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedłużające się postępowania wieczystoksięgowe stanowią aktualnie bowiem nie tylko barierę dla rozwoju branży deweloperskiej, ale również odbijają się negatywnie na sytuacji prawnej i finansowej konsumentów.

07.12.2021

SN: Zadośćuczynienie w sądzie karnym nie przekreśla szans pokrzywdzonych przed sądem cywilnym

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Prawomocny wyrok zasądzający z urzędu w postępowaniu karnym zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonego (art. 46 § 1 k.k.) nie stwarza powagi rzeczy osądzonej w części, w której zadośćuczynienie nie zostało zasądzone - takiej treści uchwałę trzech sędziów podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, w odpowiedzi na zagadnienie przedstawione przez Sąd Okręgowy w Elblągu.

07.12.2021

SN: Sprostowanie do reportażu o "odświeżaniu jaj" w TVN nie jest nadużyciem prawa

Prawo cywilne RODO

Odmowa udzielenia wyjaśnień w reportażu nie przekreśla możliwości publikacji sprostowania. Nie jest więc nadużyciem prawa. Podobnie jak opublikowanie przez redakcję oświadczenia osoby zainteresowanej w internecie nie uchroni redaktora naczelnego od konieczności rzeczowego sprostowania dotyczącego faktów zaprezentowanych w materiale dziennikarskim.

06.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski