Z kamerą wśród zwierząt - Lasy Państwowe nie mogą zabraniać instalowania fotopułapek

Środowisko Administracja publiczna

Założenie fotopułapki w lesie bez zgody nadleśniczego nie upoważnia Lasów Państwowych do demontażu tego urządzenia. Mało tego – taki demontaż jest bezprawny. Lasy Państwowe nie mają prawa wymagać uzyskiwania przez osoby prywatne zgody nadleśniczego do umieszczania urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego, a mimo tego to robią.

15.04.2023

Sejmowe komisje za rozszerzeniem odpowiedzialności za obrazę uczuć religijnych

Prawo karne

Szykuje się kolejna zmiana w Kodeksie karnym, tym razem autorstwa Solidarnej Polski. Politycy chcą zapisać, że "kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy, podlega karze do dwóch lat pozbawienia wolności". Sejmowe komisje przekazały projekt do dalszych prac - drugie czytanie odbędzie się w maju.

13.04.2023

RPO: "Rejestr pedofilów" wymaga zmian

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości RODO

Dzieci sprawców przestępstw ujawnionych w publicznym tzw. „rejestrze pedofilów”, które obawiają się traumy i wykluczenia, gdy otoczenie odkryje, kim był ich rodzic, nie mogą one wystąpić o usunięcie jego danych z rejestru. Są w nim też zamieszczane dane sprawców skazanych przed wejściem w życie ustawy z 2016 r. o utworzeniu rejestru, co budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich.

13.04.2023

Cyfrowy Polsat ma wycofać opłaty za usługi uruchomione bez zgody klientów

Prawo cywilne Rynek i konsument

Cyfrowy Polsat zwróci konsumentom opłaty za usługi „Ochrona Internetu” i „Serwis IPLA 3 z 3”. To skutek decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie usług dodatkowych tej firmy, uruchamianych bez wyraźnej zgody abonentów. Zgłoszone wcześniej w tej sprawie reklamacje zostaną pozytywnie rozpatrzone.

13.04.2023

Kasacje RPO w sprawie kar za protesty w Puszczy Białowieskiej

Środowisko

Pięć osób, które w 2017 r. brały udział w pokojowej akcji protestacyjnej przeciw masowemu pozyskiwaniu drewna w Puszczy Białowieskiej, ukarano grzywnami za złamanie zakazu wstępu do lasu. Kasacje do SN składa Rzecznik Praw Obywatelskich, bo sąd wydał wyroki nakazowe bez przeprowadzania rozprawy i wzywania obwinionych. A ten tryb jest możliwy tylko przy braku wątpliwości co do winy i okoliczności czynu.

12.04.2023

WSA zdecyduje, czy właścicielka działki ma usuwać cudze odpady

Środowisko Administracja publiczna

Kobieta ma płacić 130 tys. zł za wywóz ze swej działki niebezpiecznych odpadów, o których nie wiedziała, że są tam składowane. Burmistrz nakazał jej to zgodnie z prawem, które zakłada, że właściciel nieruchomości jest posiadaczem odpadów, wobec czego ma obowiązek ich usunięcia. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył tę decyzję do WSA jako wydaną z naruszeniem przepisów.

11.04.2023

Stać! Patyczki do kontroli! – ogrodnik-pasjonat może stanąć przed sądem

Środowisko Prawo gospodarcze

Wiosna to świetny czas na realizację ogrodniczych pasji, zwłaszcza w czasie, gdy cena bazylii i tymianku powoli osiąga pułap kojarzony raczej z kwotą uiszczoną za gram ziół, których nie używa się na ogół do sałatek. Okazuje się przy tym, że nie tylko takimi ziołami może zainteresować się policja. Szczególnie, gdy odmiana rośliny ma swojego twórcę, który ma do tego dzieła wyłączne prawo.

08.04.2023

Sąd wydał nakaz zapłaty, nie sprawdził klauzul abuzywnych w kredycie frankowym - skarga do SN

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Małżeństwo, które zawarło z bankiem umowę na kredyt mieszkaniowy, przewalutowany na franki szwajcarskie, nie wywiązywało się z umowy, więc bank ją wypowiedział i wystawił bankowy tytuł egzekucyjny. Sąd wydał nakaz zapłaty bez zbadania umowy pod kątem klauzul abuzywnych i zapewnienia ochrony konsumentom jako słabszej strony postępowania. RPO wniósł w tej sprawie skargę nadzwyczajną.

07.04.2023

Będą ułatwienia dla wojska - prezydent podpisał ustawę o dozorze technicznym

Wojsko

Sprzęt stacjonujących w Polsce wojsk sojuszniczych zostanie zwolniony z obowiązku dopuszczenia przez polski wojskowy dozór techniczny. Personel wojsk sojuszniczych, obsługujący i konserwujący sprzęt tych wojsk, nie będzie potrzebował – wydawanych przez polskie jednostki dozoru technicznego zaświadczeń. Prezydent podpisał przepisy w tej sprawie.

05.04.2023

Kierownictwo MS na czele obrony polskich lasów przed Unią Europejską

Środowisko Administracja publiczna Prawo europejskie

Powołany został komitet społeczny, którego zadaniem jest zebranie 100 tys. podpisów pod projektem ustawy mającej na celu obronę polskich lasów i rozpoczynamy zbiórkę podpisów – zapowiedział w poniedziałek w Rzeszowie wiceminister sprawiedliwości (Solidarna Polska) Marcin Warchoł (fot.). W sobotę taką samą deklarację złożył w Zamościu wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

03.04.2023

UODO: Nie ma zagrożeń dla danych osobowych przy opłatach za autostrady

RODO Transport

Obywatele mają wątpliwości co do przetwarzania swych danych w aplikacji umożliwiającej elektroniczną opłatę za przejazd po płatnych drogach - alarmował Rzecznik Praw Obywatelskich. - W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - odpowiedział Rzecznikowi Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

03.04.2023

Amnesty International organizuje wsparcie dla skazanej za przekazanie pigułki poronnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Oskarżenie Justyny Wydrzyńskiej o przestępstwo jest próbą ukarania jej przez władze za słuszną działalność i pracę na rzecz dostępu do bezpiecznej aborcji. Zarzuty przeciwko niej powinny zostać natychmiast wycofane - stwierdza Amnesty International. Organizacja zbiera podpisy pod petycją: Stań w obronie Justyny wspierającej osoby potrzebujące aborcji!

03.04.2023

Droższa woda i nie tylko - za co dostaniemy wyższe rachunki

Nieruchomości

Do listy opłat, które wzrosną, obok ciepła i prądu możemy dopisać wodę i ścieki. Do mieszkańców trafiają już pierwsze zawiadomienia o nowych, wyższych taryfach, inne gminy czekają na decyzję regulatora. Tylko do końca stycznia do przedstawicielstw Wód Polskich wpłynęło ponad 800 wniosków o zmianę dotychczasowych taryf. Szacujemy, że łączny koszt eksploatacji lokalu, w zależności od lokalizacji i metrażu może wzrosnąć od 20 do nawet 100 proc.

01.04.2023

RPO pyta o cel przekazywania GUS danych abonentów telefonicznych

Administracja publiczna Nowe technologie RODO

Rozporządzenie Rady Ministrów zobowiązuje dostawców usług telefonicznych do przekazania danych o abonentach Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Ma to ułatwiać pracownikom GUS wykonywanie zadań nie mających bezpośredniego związku z badaniami statystycznymi w obszarze telekomunikacji. Zdaniem RPO, mogą one być realizowane bez danych osobowych abonentów, także na podstawie danych, którymi GUS już dysponuje.

31.03.2023

Pierwsze "trzynastki" już na kontach emerytów

Domowe finanse Emerytury i renty

ZUS co do zasady wypłaci "trzynastki" z kwietniową emeryturą lub rentą. Emeryci i renciści będą więc dostawać dodatkowe świadczenia w różnych terminach - w zależności od tego, kiedy otrzymują swoją emeryturę lub rentę, ale niektórzy z nich otrzymają swoje świadczenia nieco wcześniej - w związku z tym, że 1 kwietnia wypada w sobotę, pierwsze wypłaty zrealizowane zostały już na 31 marca.

31.03.2023

UOKiK: Promocja nie może trwać wiecznie

Rynek i konsument

Sklepy sugerowały ograniczony czas szczególnej korzyści cenowej, podczas gdy towary były dostępne w promocji w sposób ciągły. Permanentne promocje stanowiły marketingowy wabik, nie oferowały rzeczywistej korzyści cenowej - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu postawił popularnym sklepom internetowym born2be.pl i renee.pl zarzut wprowadzania konsumentów w błąd.

30.03.2023

Amnesty International: Prawa człowieka w Polsce zagrożone

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja

Jeszcze bardziej ograniczony dostęp do aborcji, używanie postępowań karnych do ograniczania wolności słowa, ograniczanie niezależności sądownictwa oraz wolności pokojowych zgromadzeń, naruszanie praw osób LGBTI. Choć podjęto działania w celu przyjęcia od 1 do 2 mln uchodźców z Ukrainy, to rząd nadal utrzymywał wrogie nastawienie wobec uchodźców i migrantów z innych krajów.

29.03.2023

Kodeks kanoniczny dla Kościoła i dla prawników

Prawnicy

Wyjaśnienie sensu poszczególnych przepisów, odnajdowanie wykładni, próba wskazywania na związki miedzy różnymi przepisami oraz odniesienie do prawa kanonicznego na poziomie krajowym czy diecezjalnym - to zdaniem autorów cele wydanego właśnie komentarza do Kodeksu prawa kanonicznego. Powinien trafić do każdej kancelarii parafialnej i kurii biskupiej i do każdej szanującej się kancelarii prawnej – uważa dr hab. Paweł Borecki z UW.

28.03.2023

MS świadome zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji, ale czeka na unijną regulację

Ministerstwo Sprawiedliwości na razie nie prowadzi prac mających uregulować funkcjonowanie sztucznej inteligencji na gruncie polskiego prawa, chociaż ma świadomość, że wraz z rosnącą popularnością nowych technologii wzrasta również ryzyko wykorzystywania ich np. w treściach pedofilskich. Czeka jednak w pierwszej kolejności na przyjęcie przepisów na poziomie unijnym.

28.03.2023

Branża cyfrowa obawia się nowych obowiązków w ochronie danych

Nowe technologie RODO

Unijna regulacja Data Act jest zbyt restrykcyjna i może zaszkodzić rozwojowi nowych technologii - uważają przedstawiciele Związku Cyfrowa Polska, organizacji zrzeszającej najważniejszych graczy na polskim rynku nowych technologii. Branża przekazała do polskiego rządu swoje zastrzeżenia do unijnego projektu, w którym "kilka kwestii budzi najwyższe zaniepokojenie”.

28.03.2023