UOKiK analizuje uciążliwy telemarketing fotowoltaiki

Rynek i konsument

Kontakty telefoniczne bez wcześniejszej zgody konsumentów na telemarketing i wprowadzanie przez telemarketerów konsumentów w błąd, znacznie zawyżając kwoty możliwych do pozyskania dotacji oraz nie przekazując istotnych informacji o warunkach ich pozyskania - takie zarzuty Prezes UOKiK stawia w postępowaniu przeciwko Asmanta Call Center oraz osobom zarządzającym tą spółką.

30.11.2022

UOKiK stawia zarzuty za "nadzwyczajnie intensywne" metody windykacji

Prawo cywilne Rynek i konsument

Stosowanie przez firmę "nadzwyczajnie intensywnych" mechanizmów windykacji należności, w tym z nadzwyczajną intensywnością kontaktowanie się z dłużnikami, wywieranie na nich dużej presji, posuwanie się nawet do gróźb i obelg - za to prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Profi Credit Polska.

29.11.2022

Wnioski o tańszy prąd można składać przez aplikację mObywatel

Domowe finanse Nowe technologie Energetyka

Rolnicy, rodziny z wieloma dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, a także działkowcy mogą starać się o wyższy wolumen energii elektrycznej po gwarantowanej, zamrożonej cenie. Wnioski w tej sprawie można składać także przez aplikację mObywatel - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji.

28.11.2022

Branża funeralna apeluje o podwojenie zasiłku pogrzebowego

Prawo gospodarcze

Osiem tysięcy złotych – tyle co najmniej wynosić powinien zasiłek pogrzebowy – uważa Polska Izba Branży Pogrzebowej. Według Izby, waloryzacja tej kwoty powinna zostać dokonana jak najszybciej, czyli na przykład od stycznia 2023 roku, aby ceny usług funeralnych, a także ich jakość, mogły pozostać na co najmniej dotychczasowym poziomie. Rząd proponuje podniesienie zasiłku o tysiąc złotych.

28.11.2022

Mundial - piłkarskie mistrzostwa z moralnymi i prawnymi wątpliwościami w tle

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Mistrzostwa w Katarze są przykładem łamania praw człowieka i uczciwej rywalizacji sportowej. Rządzą interesy międzynarodowych federacji, a w razie sporów jurysdykcję w pierwszej instancji wykonują prywatne organizacje sportowe. To w pewnej mierze wyjaśnia, dlaczego prawo nie jest skuteczne wobec nadużyć w tej dziedzinie. Niewiele państw ma siły, by z tym walczyć.

26.11.2022

Skandal w związku tenisowym - nadzór ministra czy wdrożenie procedur ochrony dzieci?

Administracja publiczna

Doniesienia o molestowaniu młodych zawodniczek przez prezesa Polskiego Związku Tenisowego spowodowały reakcję w postaci jego dymisji oraz propozycji zmiany prawa. Minister sportu chce nadzoru nad związkami, a Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zbiera podpisy pod petycją do premiera o podjęcie kompleksowych działań w celu zapobiegania przemocy – w tym seksualnej – wobec dzieci w obszarze sportu.

25.11.2022

UOKiK: Co drugi sprzedawca ma problem z właściwą prezentacją cen

Rynek i konsument

Co drugi przedsiębiorca błędnie zamieszcza ceny lub nie zamieszcza ich wcale. Najczęściej nie wskazuje cen jednostkowych, czyli tych za sztukę, kilogram lub litr. Takie informacje podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreślając, że sprawdza to nie tylko przy okazji Black Friday. I przypomniał, że za nieuczciwe oznaczanie cen grożą kary nawet do 10 proc. obrotu.

25.11.2022

Black Friday - UOKiK ostrzega przed nieuczciwymi promocjami

Rynek i konsument

Podnoszenie cen na kilka dni przed planowaną wyprzedażą dla stworzenia odpowiedniego tła do pozorowania kuszących obniżek, to nieuczciwy chwyt marketingowy, który ma przekonać konsumenta, że promocja jest bardziej atrakcyjna niż w rzeczywistości - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowe przepisy mają tego zakazywać, ale jeszcze nie w ten piątek.

25.11.2022

UOKiK sprawdza klauzule inflacyjne operatorów telefonii

Rynek i konsument

Czy operatorzy komórkowi mogą przerzucać na konsumentów koszty inflacji? To pytanie zadaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który sprawdza zapisy uprawniające do zmian wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne w umowach na czas oznaczony. Postępowania wyjaśniające prowadzone są w sprawie Orange Polska, P4 i T- Mobile Polska.

24.11.2022

RPO: Skarga nadzwyczajna dla obywateli, nie władzy

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Sąd okręgowy prawomocnie uznał, że państwo naruszyło dobra osobiste mieszkańca Rybnika z powodu zanieczyszczenia powietrza w mieście i przyznał mu zadośćuczynienie. Prokurator Generalny zaskarżył ten wyrok skargą nadzwyczajną, domagając się uchylenia go przez Sąd Najwyższy. Zdaniem RPO nadużyciem jest używanie instytucji przeznaczonej dla obywateli przez organ władzy.

24.11.2022

TK: Zgodny z Konstytucją ostateczny charakter orzeczenia lekarskiego w sprawie broni

Administracja publiczna Policja

Trybunał Konstytucyjny uznał w środę, że zgodny z Konstytucją jest przepis ustawy o broni i amunicji, który stwierdza, że orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane po rozpatrzeniu odwołania w sprawach o pozwolenie na posiadanie broni jest ostateczne. Jednocześnie TK przypomniał, że polskie prawo nie gwarantuje prawa od posiadania broni.

23.11.2022

ABW usunie z sieci treści o charakterze terrorystycznym

Prawo karne Administracja publiczna Policja

Szybszy i uproszczony mechanizm usuwania treści o charakterze terrorystycznym, a także umożliwienie szefowi ABW nałożenia kar pieniężnych na dostawców usług hostingowych za naruszenia określone w rozporządzeniu unijnym zakłada projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

22.11.2022

Cztery kolejne banki z zarzutami w sprawie nieautoryzowanych transakcji

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Nest Bank i Santander Consumer Bank - to kolejne banki, którym Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów zgłaszających nieautoryzowane transakcje. Kwestionowane praktyki to odmowa zwrotu w ustawowym terminie pieniędzy, które zniknęły z kont konsumentów bez ich zgody, a także wprowadzanie w błąd w odpowiedziach na reklamacje.

21.11.2022

Ochrona danych nie dotyczy IPN, chociaż sądy to kwestionują

Administracja publiczna RODO

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej wyłącza stosowanie w jego działalności przepisów o ochronie danych osobowych. Wątpliwości co do tego zgłasza Rzecznik Praw Obywatelskich i wskazuje, że z najnowszego orzecznictwa sądów wynika jednak, że można kwestionować poprawność i zgodność z prawem przetwarzania tych danych przez Instytut. A Urząd Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że nie może kontrolować tej instytucji.

21.11.2022

PiS chce zmian w ordynacji wyborczej, "żeby nie było manipulacji"

Administracja publiczna Wybory

Musimy wprowadzić zmiany w ordynacji wyborczej, tak, żeby było trudniej dokonywać jakiś manipulacji, czy fałszerstw - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zmiany miałyby dotyczyć metody liczenia głosów, obowiązku nagrywania przebiegu głosowania, miałby też powstać system Zjednoczonej Prawicy do kontroli wyborów.

20.11.2022

Nie podopieczny, a partner i współobywatel - 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

Pomoc społeczna Administracja publiczna Niepelnosprawność

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, ratyfikowana przez Polskę 10 lat temu, jest podstawą do budowania polityki społecznej wobec tej grupy, jednak eksperci mają wątpliwości, czy organizacje działające na rzecz szeroko pojętych praw człowieka, widzą w tym nurcie osoby z niepełnosprawnościami i ich potrzeby. Z drugiej strony, same organizacje działające w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami, nie zawsze jednakowo interpretują zapisy dokumentu.

17.11.2022

Społeczeństwo się starzeje, a prawo nie chroni seniorów przed nadużyciami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse

Magiczne kołdry, cudowne garnki, a wszystko na raty z lichwiarskimi odsetkami - nie trzeba mieć Alzheimera czy innej neurozwyrodnieniowej choroby przebiegającej z otępieniem, by paść ofiarą oszustów. Jednak to właśnie ludzie starzy i chorzy są na celowniku i stają się ofiarami nieuczciwych sprzedawców. Prawo nie chroni ich przed skutkami błędnych decyzji i nie pomaga ich rodzinom.

17.11.2022

UOKiK: Bank odpowiada za nieautoryzowaną transakcję, chyba że płatnik zawinił

Rynek i konsument Finanse

Dostawca usług płatniczych, czyli np. bank, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę transakcji, jeżeli została dokonana bez jego zgody. Dopuszczalne wyjątki to uzasadnione podejrzenie próby oszustwa ze strony płatnika oraz zgłoszenie po upływie 13 miesięcy od transakcji. Takie zasady ogłosił właśnie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

16.11.2022

Nowa ustawa ma uregulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze

Polskie prawo ma być dostosowane do unijnych regulacji ustanowionych w Europejskim kodeksu łączności elektronicznej. Nowe przepisy będą kompleksowo obejmować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w naszym kraju. Wprowadzona zostanie także możliwość otrzymania przez abonentów prepaid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta.

15.11.2022