SN: nieudane wyłączenie wspólnika ze spółki

Cofniecie pozwu przez wspólnika spółki nie powoduje likwidacji praw pozostałych wspólników - stwierdził Sąd Najwyższy. Sąd Apelacyjny musi uwzględnić ich interesy przy ponownym rozpatrywaniu sprawy -...

06.02.2014

WSA: burmistrz nie wykonuje wyroków w sprawie najmu

Zarząd dzielnicy nie może skreślić wnioskodawcy z listy oczekujących na mieszkanie komunalne, jeśli nadal spełnia on te same kryteria, które były podstawą umieszczenia go na liście - stwierdził...

06.02.2014

MasterCard walczy z UE o wyższe stawki opłat

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości poparł organy nadzoru ustanawiające limity stawek w płatnościach kartami kredytowymi za granicą. Możliwości nakładania wyższych stawek opłat interchange...

04.02.2014

SN: za pracę członka zarządu trzeba zapłacić

Sąd Najwyższy uznał, że stosunek łączący członka rady nadzorczej ze spółką akcyjną jest stosunkiem kompensującym, przedawnia się na zasadach ogólnych - po 3 latach w sprawach gospodarczych i 10 lat...

31.01.2014

SN: wspólnota może się procesować z deweloperem

Wspólnota mieszkaniowa może wytoczyć proces deweloperowi - orzekł w środę Sąd Najwyższy. Sąd potwierdził, że członkowie wspólnoty mogą przelać na nią swoje prawo do żądania odszkodowania od...

30.01.2014

NSA: firma zapłaci karę za nielegalny billboard

Spółka Prestige Board zapłaci 50 tys. zł. kary za nielegalny billboard w centrum Warszawy - wynika ze środowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Spółka, mimo nakazu nie rozebrała billboardu...

29.01.2014

WSA: nie wszystkie umowy Poczty są tajemnicą

Poczta Polska powinna udostępniać obywatelom na ich żądanie te fragmenty umów z kontrahentami, które nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa - orzekł w poniedziałek 27 stycznia br. Wojewódzki Sąd...

29.01.2014