WSA: profesor węgierski nierówny polskiemu

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę doktor matematyki na ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który nie chce uznać dyplomu wydanego przez Uniwersytet w Szeged na Węgrzech. Zdaniem sądu w...

29.04.2014

NSA: korespondencja finansowa z Unią jest tajna

Dokumenty dotyczące spraw finansowych, nie podlegają ujawnieniu, gdyż ich udostępnienie naruszyłoby ochronę interesu publicznego, w tym politykę pieniężną Wspólnoty lub państwa członkowskiego -...

28.04.2014

WSA: nie można nakazać chipowania psów

Rada nie może nakładać na właścicieli psów obowiązku oznakowania zwierząt w sposób trwały za pomocą chipu uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 16 grudnia 2013 r.

26.04.2014

Sąd: wspólnik nie może "siłowo" blokować partnera

Jeśli wspólnik spółki jawnej podejmuje działania konkurencyjne na szkodę spółki, to na czas trwania procesu o pozbawienie go prawa samodzielnej reprezentacji spółki, można mu w drodze zabezpieczenia...

22.04.2014

WSA: diagnosta po wyroku nie sprawdzi samochodu

Prawomocny wyrok karny, stanowiący dowód dokonania przez diagnostę fałszywych wpisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów, jest podstawą do odebrania mu uprawnień do wykonywania zawodu uznał...

20.04.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski