WSA: wynagrodzenie rzecznika prasowego jest jawne

Rzecznik prasowy Ministerstwa Rolnictwa jest opłacany ze środków publicznych, a więc informacja o jego zarobkach miesięcznych i dodatkach podlega udostępnieniu - stwierdził Wojewódzki Sąd...

16.04.2014

Fryzjer wygrał spór z ZAiKS ws. tantiem za muzykę

Świdnicki sąd oddalił w poniedziałek powództwo Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, które domagało się od właściciela niewielkiego zakładu fryzjerskiego w Wałbrzychu (Dolnośląskie) opłat za emitowaną z...

14.04.2014

Strasburg: dodatek rodzinny nie tylko dla obywatela

Odmowa przyznania dodatku rodzinnego pracownikowi-imigrantowi ze względu na brak obywatelstwa państwa przyjmującego była dyskryminująca i naruszała prawo do poszanowania życia rodzinnego -uznał...

10.04.2014

WSA: odmowa rejestracji pastafarian niezgodna z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił we wtorek decyzje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odmawiające zarejestrowania Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Według sądu...

08.04.2014