Dyr. Rafał Dzyr o konkurencji wśród sędziów

Wyeliminowanie istniejącej do tej pory możliwości powoływania sędziów spośród trzydziestoletnich prawników, którzy ukończyli aplikację sędziowską, oznaczałoby zerwanie z systemem funkcjonującym od...

17.12.2012

Lewiatan do premiera: nie chcemy jednolitego patentu

W liście do premiera Donalda Tuska PKPP Lewiatan apeluje o podjęcie decyzji rządu w sprawie wystąpienia naszego kraju ze wzmocnionej współpracy utworzonej w celu uruchomienia jednolitej ochrony...

17.12.2012

Waldemar Koper: już odczuwamy kryzys

Prawnicy przedsiębiorstw zauważają zmiany wcześniej niż prawnicy z kancelarii czy notariusze. Jesteśmy barometrem gospodarczym. My już odczuwamy kryzys twierdzi prezes Polskiego Stowarzyszenia...

17.12.2012

Teresa Romer: nie rozumiem o co ta wojna

Nikt nikogo nie zmusza do zawodu sędziego. Sędzia ma ogromną władzę, decyduje o ludzkich losach, dlatego musi być człowiekiem wyjątkowym - mówi Teresa Romer, sędzia SN w stanie spoczynku.

14.12.2012

Zmiany w OFE po opinii Komisji Europejskiej

Wiceminister pracy Marek Bucior powiedział, że zapisy projektowanej nowelizacji ustawy o OFE, przewidującej zwiększenie limitów inwestycji zagranicznych OFE, zostały zakwestionowane przez Komisję...

13.12.2012

Deloitte: nie za dużo uprawnień dla UOKiK?

Zmiany projektowane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadzą wiele korzystnych rozwiązań, ale nadadzą też nadmierne i niebezpieczne dla gospodarki kompetencje prezesowi Urzędu Ochrony...

12.12.2012

Ewa Łętowska: walka o prawa człowieka wymaga synergii

Nasz system prawny zawiera ogromne rezerwy w zakresie praw człowieka, które jednak nie są w pełni wykorzystywane - uważa prof. Ewa Łętowska. Zdaniem byłej rzecznik praw obywatelskich i sędziego TK w...

11.12.2012