Notariusze chcą lepszego dostępu do ksiąg

Należy rozważyć zwiększenie roli notariuszy w funkcjonowaniu systemu Nowa Księga Wieczysta. Zwiększy to bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami twierdzi notariusz Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady...

26.03.2013

Gowin liczy się z każdym wyrokiem TK ws. sądów

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin powiedział w poniedziałek w Tarnobrzegu (Podkarpackie), że liczy się z każdym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozporządzenia dotyczącego...

25.03.2013

Gowin: wymiar sprawiedliwości ma służyć ludziom

Beneficjentem działania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości powinien zawsze być obywatel. To dla dobra obywateli podejmujemy pracę na zmianami - mówi minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.

24.03.2013

Gowin: reorganizacja sądów zgodna z konstytucją

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin uważa, że reorganizacja sądów rejonowych w drodze rozporządzenia jest konstytucyjna. W czwartek TK zajął się skargami Krajowej Rady Sądownictwa i posłów PSL na...

22.03.2013

Adwokatura przeciwna karaniu za zły adres strony

Nie można karać za podanie nieprawidłowych danych adresowych, jeśli nie ma sprawnego systemu elektronicznego sprawdzania adresów uczestników postępowań sądowych uważa Naczelna Rada Adwokacka....

22.03.2013

RPO: monitoring w Polsce wciąż bez podstaw prawnych

Nadal istnieje wiele obszarów, w których monitoring jest instalowany bez podstawy ustawowej. Zwłaszcza w przypadku przestrzeni publicznych taka sytuacja jest niedopuszczalna uważa rzecznik praw...

22.03.2013

Studenci: wkuwanie przepisów na pamięć nie ma sensu

Wymagane na różnych etapach kształcenia od studiów po egzamin zawodowy - opanowywanie dziesiątek ustaw i aktów prawnych na pamięć nie ma sensu - uznali uczestnicy zorganizowanej we Wrocławiu...

22.03.2013