Zdaniem prof. Banaszaka klubowi PiS, który proponuje taką zmianę, nie chodzi o całkowite wykreślenie art. 17 z Konstytucji gwarantującego ważne prawo zrzeszania się w samorządy, ale o wykreślenie z niego jednego kluczowego słowa "pieczy" któremu TK nadał kilka lat temu  dosyć szerokie znaczenie bardzo aktywnie i twórczo interpretując to pojecie. Więcej>>>