Bodnar: na początek prawa jednostek i bezdomność

Nowy RPO Adam Bodnar zapowiada, że na początku kadencji zamierza dość dużo uwagi poświęcić problematyce przeciwdziałania bezdomności; chce także zorganizować spotkanie z organizacjami pozarządowych...

07.08.2015

Inwigilacja pod jeszcze słabszą kontrolą?

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakazującym uregulowanie zasad inwigilacji obywateli przez policję i służby powstaje ustawa, która jeszcze bardziej będzie naruszać prawa obywatelskie alarmują...

07.08.2015

MS: żądanie akt bez wpływu na sędziowskie decyzje

Żądanie przesłania akt do resortu ingeruje bezpośrednio wyłącznie w relacje między ministrem a prezesem sądu apelacyjnego, a w żaden sposób nie wpływa na orzekający w danej sprawie skład sędziowski -...

04.08.2015

Prawo nie działa wstecz, ale są wyjątki

Wyrażona w kodeksie cywilnym zasada lex retro non agit, a więc niedziałania prawa wstecz, ma doniosłe znaczenie w związku z częstymi nowelizacjami przepisów. Wyjatki są dopuszczalne, gdy przepisy...

02.08.2015

Pułapki prawa do posiadania replik broni palnej

Repliki broni oraz stara broń palna tzw. rodzielnego ładowania można mieć bez zezwolenia. Tak stanowi prawo, ale z jego interpreatcją w praktyce bywają problemy - pisze adwokat Andrzej Nogal....

01.08.2015