Nowa ustawa ubezpieczeniowa lepiej chroni konsumentów

Konsumenci zyskali dodatkowe uprawnienia pozwalające zabezpieczyć ich interesy i lepiej egzekwować ich prawa - mówi o nowej ustawie ubezpieczeniowej ekspertka ds. ubezpieczeń Agata Ostrowska-Jasik....

19.09.2015

Barski: więcej władzy dla prokuratora generalnego

Jestem zwolennikiem silnego prokuratora generalnego. Z realną władzą i pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje - mówi Dariusz Barski, nowy przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie...

18.09.2015

Minister ustanawia sądy. Sprawa do Strasburga?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia, które ma stworzyć mapę sądów gospodarczych w Polsce. Stowarzyszenie Iustitia twierdzi, że powinno to nastąpić w drodze ustawy. I...

16.09.2015

Ubezwłasnowolnienie wymaga zmian

Potrzebne są zmiany przepisów dotyczących ubezwłasnowolnienia, zarówno w prawie publicznym, jak i w prawie prywatnym twierdzi Robert Rybski z Uniwersytetu Warszawskiego. I sugeruje podjęcie prac...

15.09.2015

UNHCR: płoty na granicach ograniczają prawo do azylu

Agencja ONZ ds. uchodźców przyznała w poniedziałek, że każdy kraj ma prawo do ochrony swych granic, ale jednocześnie wyraziła obawy przed skutkami postawienia przez Węgry ogrodzenia na granicy z...

15.09.2015

Sędziowie chcą zmian w prawie rodzinnym

Według obowiązującego obecnie regulaminu sędzia nie może zadecydować o zbieraniu wiadomości o sytuacji rodzinnej oraz o zachowaniu się podopiecznego po wydaniu orzeczenia. Sędziowie zabiegają w MS o...

15.09.2015

Prawo do sądu nie jest dobrem osobistym

Zgodnie z kodeksem cywilnym, katalog dóbr osobistych jest otwarty. W orzecznictwie wskazuje się jednak, że prawo do rozpoznania sprawy przez sąd nie stanowi samoistnego, odrębnego dobra osobistego -...

13.09.2015

Min. Kozdroń: remedium na podwyżki sędziowskie

Minister sprawiedliwości dba o grosz publiczny. Wiadomo, że dochodziło do nadużycia prawa, gdyż prezesi sądów swoim sędziom i nawet sami sobie, niezgodnie z prawem, przyznawali podwyżki - powiedział...

12.09.2015