Państwowa ziemia w dzierżawie ważniejsza od prywatnej

Gdy ktoś bez umowy wykorzystuje grunty państwowe musi zapłacić pięciokrotność wywoławczej wysokości czynszu. Gdy w taki sam sposób wykorzystuje grunt prywatny, nie musi płacić zwykły czynsz. Będący w...

18.08.2015

Przymusowe terapie to tylko eksperymenty?

Medycyna nie zna metod prowadzenia efektywnej terapii zaburzeń w warunkach przymusu, a zwłaszcza izolacji. A więc przymusowe oddziaływania terapeutyczne, wpisane w treść środków zabezpieczających,...

18.08.2015

Dużo uwag do projektu ustawy dot. dyrektywy tytoniowej

Nieuzasadnione zakazy używania elektronicznych papierosów w zakładach pracy czy na przystankach oraz sprzedaży ich na odległość, a także zbyt mało czasu na dostosowanie produkcji - to tylko niektóre...

17.08.2015

KRS: Rada musi mieć czas na ocenę projektu

Projekty zmian w prawie, do których opinię powinna przedstawić także Krajowa Rada Sądownictwa, przekazywane są temu organowi często w ostatniej chwili. Brak zrozumienia dla kolegialnej zasady pracy...

17.08.2015

Nowe przepisy spadkowe mają zwiększyć pewność prawa

Nowe zasady odnoszące się do spraw spadkowych w Unii Europejskiej mają zwiększyć pewność i przewidywalność prawa oraz uchronić spadkobierców przed trudnościami, jakie wiązały się z realizacją ich...

16.08.2015

Drony to nowe wyzwanie dla ochrony danych osobowych

Wprawdzie drony same w sobie nie kreują nowych, nieznanych dotąd zagadnień prawnych, jednak ich specyfika powoduje, że przestrzeganie niektórych zasad ochrony danych osobowych jest w przypadku dronów...

16.08.2015

Dobra restrukturyzacja to duże wyzwanie

Doprowadzenie do porozumienia, które jest akceptowalne dla wszystkich zaangażowanych stron, było nie lada wyznaniem. Tak Kinga BanaszakFilipak, wiceprezes PBG SA komentuje proces wychodzenia tej...

14.08.2015

Język prawny może też mieć wymiar perswazyjny

Język może służyć nie tylko do przekazywania informacji, ale też do oddziaływania na zachowania człowieka. Także w tekście prawnym, gdzie umożliwia osiąganie efektu perswazyjnego, mimo że nie jest to...

13.08.2015

Kara za fałszywe zeznania nawet bez pouczenia

Nie ma teoretycznych ani praktycznych podstaw do przyjęcia, że pouczenie lub odebranie przyrzeczenia jest warunkiem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - pisze dr Mariusz Nawrocki...

13.08.2015