Dziesięć nowelizacji na 25 lat prawa o notariacie

W 2016 roku upływa 25 lat obowiązywania obecnego prawa o notariacie. Nie jest jednak przesadą twierdzenie, że polski notariat kształtuje stosunki prawno-majątkowe nieprzerwanie od ponad 100 lat pisze...

22.05.2016

Umowa spółdzielni z członkiem jak z konsumentem?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego trwa spór, czy umowy zawierane przez spółdzielnie mieszkaniowe z ich członkami, podobnie jak z innymi osobami fizycznymi, mają charakter typowy dla stosunków...

21.05.2016

RPO: z terroryzmem walczyć, wolności nie ograniczać!

Idea walki z terroryzmem nie może jednocześnie oznaczać nieuzasadnionej i nieproporcjonalnej ingerencji w prawa i wolności człowieka stwierdził rzecznik praw obywatelskich w opinii do projektu tzw....

19.05.2016

Prezydent: TK powinien być pluralistyczny

Prezydent Andrzej Duda wyraził w środę nadzieję, że w niedługim czasie uda się zakończyć spór o TK także na drodze koniecznych rozwiązań prawnych, a Trybunał w niedługim czasie w całości będzie...

18.05.2016

Nowa dyrektywa UE nie wymusi istotnych zmian w kpk

Marcowa unijna dyrektywa w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności nie stanowi szczególnego novum w polskiej procedurze karnej, ale pewne jej elementy...

18.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski