RPO: trzeba ograniczyć ustne uzasadnienia

Zbyt szerokie korzystanie przez sądy z możliwości wygłoszenia uzasadnienia może w nieuzasadniony sposób ograniczać konstytucyjne prawo do rzetelnej procedury sądowej oraz prawo do zaskarżenia...

16.03.2016

Nie ma żadnego pożytku z ustawy o lobbingu

Ustawa o lobbingu jest tak dziurawa, że mogłoby jej nie być - ocenili we wtorek eksperci podczas seminarium Regulacja lobbingu w Polsce. Do lipca Polska powinna wdrożyć rekomendacje europejskiej...

15.03.2016

"Iustitia": wyroki TK publikować i respektować

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zaapelowało o opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca br., ale także o respektowanie poprzednich wyroków, z grudnia i stycznia.

13.03.2016

Min. Piebiak: zmiany w Krajowej Szkole są konieczne

Podsekretarz stanu sędzia Łukasz Piebiak jest przeciwny organizowaniu praktyk przez prezesa sądu okręgowego lub prokuratora okręgowego. Jeżeli aplikant będzie miał status pracownika, to wówczas...

13.03.2016

Radcowie apelują o rozwiązanie konfliktu wokół TK

Krajowa Rada Radców Prawnych zaapelowała do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do rozwiązania konfliktu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym.

12.03.2016

Pełnomocnicy w Niemczech nie boją się ugód

Pełnomocnikowi w Niemczech niekiedy nie opłaca się prowadzić proces gospodarczy, gdyż nie otrzymuje stawki godzinowej. Woli zawrzeć ugodę. Dostanie wtedy wynagrodzenie szybciej i takie same, jak przy...

12.03.2016

Raport: prawo tworzone szybko i byle jak

Prawo w tej kadencji stanowione jest w pośpiechu, bez konsultacji i bez analizowania społecznych i ekonomicznych skutków proponowanych zmian alarmuje Obywatelskie Forum Legislacji.

11.03.2016