RPO: więzień ma prawo kwestionować wynik z alkomatu

Osoby pozbawione wolności nie mogą zakwestionować wyniku badania na obecność w organizmie alkoholu lub narkotyków. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich powinny one mieć możliwość składania uwag do...

31.05.2016

Koniec mitu o apolityczności sądu konstytucyjnego?

Obserwując spór wokół Trybunału Konstytucyjnego można bez ryzyka zbytnich kontrowersji wyrazić pogląd, że następuje koniec pewnej epoki w naszych najnowszych dziejach ustrojowych, a przynajmniej...

27.05.2016

Kradzież spółki to też przestępstwo

Luki w prawie, niski standard prawnym niektórych przedstawicieli tzw. zawodu zaufania publicznego oraz rozwiązania i poglądy dotyczące znaczenia prawnego i procesu eliminacji uchwał organów...

25.05.2016

Prezes PiS ujawnia zamiary wobec sądów

Spłaszczenie struktury zmniejszenie władzy prezesów sądów, a tym samym wzmocnienie niezawisłości sędziów. Przebudowany ma być też system odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej sędziów. Takie...

25.05.2016

Edukacja potrzebna dla przestrzegania praw człowieka

Wzmacnianie pozycji międzynarodowych trybunałów praw człowieka, lepsze egzekwowanie ich wyroków a także edukowanie społeczeństw o prawach przynależnych wszystkim są istotne dla poszanowania ich...

24.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski