Oświadczenie takie ogłosiły 27 kwietnia br. wspólnie zarządy czterech stowarzyszeń grupujących sędziów sądów powszechnych i administracyjnych: Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

- Sformułowania te użyte przez Panią Poseł Beatę Mazurek - rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w wypowiedzi telewizyjnej z 26 kwietnia 2016 roku, godzą w powagę urzędu Sędziego Sądu Najwyższego, naruszają autorytet Sądu Najwyższego, a tym samym całego wymiaru sprawiedliwości i porządek prawny w Państwie - czytamy w oświadczeniu.
Zdaniem jego autorów taka wypowiedź jest niedopuszczalna, nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej, zwłaszcza ze strony posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
- Wzywamy do zaprzestania tego typu wypowiedzi, a tym samym do poszanowania standardów demokratycznego państwa prawa, którego fundamentem jest zasada trójpodziału władzy i ich równowagi (art. 10 ust 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej) - stwierdzają sygnatariusz oświadczenia.

Czytaj: Sędziowie SN: wyroki TK nawet nieopublikowane obalają domniemanie konstytucyjności przepisu>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Pozycja ustrojowa sędziego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł