Opinię taką Rada ogłosiła po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów. 
- Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie przyjmuje projektowany wzrost wysokości wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów zatrudnionych w sądach powszechnych - cytamy w uchwale z 26 kwietnia br. Rada zauważa jednak, że wynagrodzenia innych pracowników sądów mają wyższe górne granice wynagrodzenia. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej mogą otrzymywać wynagrodzenie do 4 000 zł, co dodatkowo wskazuje na zasadność podnoszonych argumentów.

Czytaj: Minister do pracowników sądów: mam dla was 10-proc. podwyżkę>>