- Zarząd SSP Iustitia wyraża zaniepokojenie brakiem podania do publicznej wiadomości treści zapowiadanych projektów legislacyjnych mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania sądownictwa w Polsce - czytamy w opublikowanym w piątek oświadczeniu.
Jednocześnie Zarząd  podkreśla, że Stowarzyszenie nie jest współtwórcą propozycji legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.

Czytaj: MS przygotowuje zmianę struktury sądów>>

Autorzy oświadczenia nie wyjaśniają o jakie projekty chodzi. Można jedynie domyślać się, że protest dotyczy ewentualnych zmian w strukturze sądów - zniknąć miałyby sądy rejonowe - zmian zasad dochodzenia do stanowiska sędziego, zmiany trybu przydzielania sędziom spraw, zmian w sędziowskich postępowaniach dyscyplinarnych, łączenia małych sądów w większe jednostki.
O niektórych z projektów minister sprawiedliwości i jego zastępcy mówili już, ale bez szczegółów, w wywiadach prasowych. Trochę  informacji na ten temat wiceminister Łukasz Piebiak przekazał podczas niedawnego zebrania delagatów Stowarzyszenia "Iustitia", ale także bez konkretów.

Stowarzyszenie "Iustitia" nie otrzymało jeszcze żadnego z tych projektów do konsultacji, ani nawet do wiadomości.

Czytaj: MS szykuje zmiany w nadzorze nad sędziami>>