Jak pisze, powołując się na nieoficjalne informacje „Rzeczpospolita”, ministerstwo zamierza podwyższyć wiek kandydatów na sędziów do minimum 35. roku życia (obecnie 29 lat) i wprowadzić nowe zasady awansów.
Planuje też zmniejszyć o jeden szczebel organizację sądownictwa. Zamiast trzech szczebli: rejonowego, okręgowego i apelacyjnego, mają pozostać dwa. Likwidacji ulegnie zapewne 11 sądów apelacyjnych (rejonowych jest aż 318).
Ma się pojawić możliwość czasowego delegowania sędziów z jednostek mniejszych do tych najbardziej obciążonych (wśród nich są sądy warszawskie). Do pracy będą musieli się wziąć: prezesi, którym ograniczona zostanie władza nad sędziami, i przewodniczący wydziałów, którzy przestaną urzędniczyć i zajmą się orzekaniem. 


Czytaj: MS szykuje zmiany w nadzorze nad sędziami>>

Przy MS powstanie wydział do spraw wewnętrznych, który poprowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach najpoważniejszych przestępstw popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów. Bez żadnych wyjątków sprawy będą rozpatrywane w kolejności wpływu. Więcej>>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Pozycja ustrojowa sędziego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł