We wstępie do wydanej właśnie książki Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jej redaktor naukowy podkreśla, że wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. wniosło do polskiego prawa systemowe uregulowanie kwestii wolności i praw człowieka.
A komentując zawarte w ustawie zasadniczej wolności i prawa autorzy publikacji stwierdzają, że nie należą one do kategorii dających się ująć w proste formuły. - Wynika to z wielu przyczyn, wśród których najważniejsze są:
1. niejednoznaczność pojęć, funkcjonujących zarówno w dyskursie naukowym,normatywnym, jak i potocznym;
2) otwarty charakter, zmieniający się wraz z rozwojem wiedzy o człowieku, rozwojem społecznym, moralnym i kulturowym ludzkości.
Brak precyzyjnych definicji oprócz oczywistych niedogodności ma jednak tę zaletę, że wywołuje dyskusje wokół treści praw człowieka, co w rezultacie daje możliwość ich doskonalenia, redefiniowania, wprowadzania modyfikacji wynikających z konieczności dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości – czytamy w książce.

imagesViewer


Opracowanie składa się z ośmiu rozdziałów tworzących komplementarną całość. Omówiono w nich: pojęcie, istotę oraz genezę wolności i praw człowieka, godność jako źródło wolności i praw człowieka, kwestię równości wobec prawa, status obywatela i cudzoziemca w państwie, wszelkie wolności i prawa osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne, a także konstytucyjne środki ochrony wolności i praw.

Zdaniem autorów i wydawcy, książka jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa oraz nauk politycznych, jak również do wszystkich osób zainteresowanych przedstawianą w niej tematyką.

Więcej o publikacji>>>