Rząd zajmuje się dziś m.in. zmianami w Kpk

Rada Ministrów na wznowionym w środę posiedzeniu pracuje nad założeniami do projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz projektem uchwały ws. aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego...

09.05.2012

UOKiK sprawdza umowy dostawcy energii z Radomia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy spółka Energetyczne Centrum z Radomia, zawierająca umowy sprzedaży energii elektrycznej w czasie wizyt w domach konsumentów stosowała praktyki...

09.05.2012

MS nie wycofuje się ze zmian kar w gospodarce

Ministerstwo Sprawiedliwości nie wycofuje się z propozycji zmian, które miałyby polegać na uchyleniu około stu pozakodeksowych przepisów karnych prawa gospodarczego deklaruje Tomasz Darkowski,...

09.05.2012

Rząd chce mniejszej ochrony lokatorów

Resort budownictwa chce skasować przepis zgodnie z którym eksmitowanym m.in. kobietom w ciąży, rodzinom z dzieckiem przysługuje lokal socjalny. O jego przyznaniu decydowałby sąd biorąc pod uwagę...

09.05.2012

KRS: asystent sędziego może stać się sekretarzem

Sądownictwo Krajowa Rada Sądownictwa krytykuje projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie czynności asystentów sędziów. Projekt przewiduje, że prezes sądu będzie przydzielał asystentów...

08.05.2012

TK: legalne zniesienie awansu poziomego sędziów

Zniesienie awansów poziomych z punktu widzenia konstytucji było dopuszczalne - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny, oddalając skargę prezydenta, który chciał zakwestionowania tej noweli ustawy o...

08.05.2012

LEX Touch, czyli informacja prawna w i-Padzie

Rynek

LEX Touch Wolters Kluwer Polska to pierwszy i jedyny na polskim rynku System Informacji Prawnej w wersji dedykowanej na iPad. Jego zawartość, obejmująca m.in. 1 mln metryk i 850 tys. tekstów,...

08.05.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski