Tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i finansowego dla rozwoju sektora hi-tech w Polsce to główny cel nowopowstałej Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Instytucję tę utworzyły krajowe uczelnie oraz firmy.

Pierwsza dziesiątka największych polskich uniwersytetów oraz blisko sto przedsiębiorstw powołało w piątek do życia PIGZT podczas Zgromadzenia Założycielskiego. Wśród uczelni znalazły się m.in. Politechniki Warszawska, Wrocławska i Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Do zadań Izby należy również popularyzacja przedsiębiorczości akademickiej. Przewodniczący Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Polskich Tadeusz Luty powiedział, że powstanie Izby pozwoli zmniejszyć bariery współpracy pomiędzy światem naukowo-akademickim a światem biznesu. – Myślę, że uniwersytety są warunkiem konkurencyjności ekonomicznej i spójności każdego kraju – dodał.

Obecny na spotkaniu prof. Jerzy Buzek zwrócił uwagę, że powstająca Izba to pewnego rodzaju łącznik pomiędzy światem nauki a światem przemysłu. Wśród założycieli znalazły się firmy zaawansowanych technologii, takie jak: Wasko SA (informatyka), Vigo System SA, Centrum Techniki Laserowej, Adamed i Biocentrum, Celon Pharma, Biochefa (technologie farmaceutyczne), Echo-Son SA, Centrum Leczenia Oparzeń i Instytut Aparatury Medycznej, ATM SA, DGT Sp. z o.o. (technologie telekomunikacyjne) oraz Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris SA.

PIGZT będzie pierwszą w Polsce izbą, której członkami są instytucje naukowe, przedsiębiorstwa oraz banki i fundusze specjalizujące się w finansowaniu przedsięwzięć podwyższonego ryzyka. Zgodnie ze statutem podstawową grupę członków Izby stanowią przedsiębiorcy powiązani kapitałowo, organizacyjnie, osobowo lub umowami cywilnoprawnymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych z jednostkami naukowymi oraz prowadzący działalność produkcyjną bądź usługową.

Izba będzie działać na podstawie ustawy o izbach gospodarczych.