Małgorzata Bojarska jest radcą prawnym. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez Cambridge University, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, jak również Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski. Odbyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas trzyletnich praktyk w sądzie, a także prowadząc kompleksową obsługę prawną dużej firmy deweloperskiej i koordynując prace jej działu prawnego. Jest ekspertem Gazety Prawnej (Grupa Wydawnicza INFOR S.A.).

Małgorzata Bojarska

Obecnie zespół kancelarii tworzy 25 osób: 3 partnerów (Andrzej Chrzanowski, Michał Kozłowski, Michał Krawczyk) oraz 20 pozostałych prawników, w tym 6 radców prawnych i 9 aplikantów oraz dodatkowo 2 paralegali. Partnerami Kancelarii są osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych.