Zarządy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce...
Krzysztof Sobczak
09.08.2015
Prezydent Andrzej Duda powiedział w sobotę, że rozważy wniosek Beaty Szydło, by do wrześniowego...
PAP
09.08.2015
Adwokat Katarzyna Wiśniewska zastąpi na stanowisku koordynatorki Programu Spraw Precedensowych...
Krzysztof Sobczak
09.08.2015
Prawnicy
Kaucja na zabezpieczenie należytego wykonania umowy niesłusznie została potrącona przez spółkę,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2015
Oddziaływanie sugestywne i podatność na sugestię jest zagadnieniem stale obecnym w rzeczywistości...
Krzysztof Sobczak
09.08.2015
Dowód z przesłuchania stron nie służy umożliwieniu stronie ustosunkowania się do zebranego...
Aleksandra Partyk
08.08.2015
MSW chce wiedzieć, jaka jest skala agresji wśród policjantów i jak przeciwdziałać temu zjawisku....
PAP
08.08.2015
Popierany przez wiele organizacji pozarządowych, deklarujący solidną reprezentację interesów...
PAP
08.08.2015
Popierany przez wiele organizacji pozarządowych, deklarujący solidną reprezentację interesów...
PAP
08.08.2015
Senat nie zgłosił w piątek poprawek do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Oznacza to, że...
Krzysztof Sobczak
08.08.2015
Senat nie zaproponował w piątek poprawek do noweli ustawy o ewidencji ludności, która zakłada, że...
Krzysztof Sobczak
08.08.2015
Bardzo dobrze, że jest wreszcie taka ustawa. Szkoda, że tak późno - mówi Marcin Chludziński, prezes...
PAP
08.08.2015
Kancelaria Harvest Legal House zapowiada wystąpienie do banku PKO BP w sprawie kredytów frankowych....
Krzysztof Sobczak
07.08.2015
Rynek
Ograniczenie immunitetów w odniesieniu do wykroczeń drogowych - obok m.in. posłów, senatorów i...
PAP
07.08.2015
Prawnicy
Podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek będzie w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy odpowiedzialna...
Krzysztof Sobczak
07.08.2015
Prawnicy
Dużą nowelę prawa autorskiego, która m.in. doprecyzowuje zakres tzw. dozwolonego użytku, wprowadza...
PAP
07.08.2015
Zwoływanie zgromadzeń powinno być możliwe nie tylko dla wyrażania stanowisk w sprawach publicznych...
PAP
07.08.2015
Rekordową liczbę ponad 513 tys. poprawek zgłoszono podczas prac w parlamencie Włoch do projektu...
PAP
07.08.2015
O podpisanie ustawy, która ma przeciwdziałać wykupowi polskiej ziemi przez cudzoziemców i...
PAP
07.08.2015
W przypadku zakłócenia porządku publicznego w rejonie przejścia granicznego lub w strefie...
Krzysztof Sobczak
07.08.2015
Nowy RPO Adam Bodnar zapowiada, że na początku kadencji zamierza dość dużo uwagi poświęcić...
PAP
07.08.2015
Wprowadzenie ustawowych przesłanek do kwalifikowania więźniów jako szczególnie niebezpiecznych...
PAP
07.08.2015
Większą elastyczność przy zabezpieczaniu m.in. meczów - zakłada nowelizacja ustawy o...
PAP
07.08.2015
Senat poparł bez poprawek nowele ustaw: o kontrolowaniu jakości paliw, o akcyzie, o podatkach i...
PAP
07.08.2015
Adam Bodnar zostanie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W piątek Senat zatwierdził jego wybór...
PAP
07.08.2015
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakazującym uregulowanie zasad inwigilacji obywateli przez...
Krzysztof Sobczak
07.08.2015
Senat nie wprowadził w piątek poprawek do zmian w ustawie dot. egzekucji alimentów. Nowela zakłada...
Krzysztof Sobczak
07.08.2015
Usprawnienie i przyspieszenie spraw dyscyplinarnych komorników przewiduje nowelizacja ustawy o...
PAP
07.08.2015
Prokuratorzy w całym kraju prowadzili w lipcu 234 postępowania związane z wprowadzaniem do obrotu...
Krzysztof Sobczak
07.08.2015
Negocjacje radców prawnych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zmian...
Krzysztof Sobczak
07.08.2015