Jeden z mieszkańców zaskarżył zarządzenie starosty ustalające opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Jego zdaniem udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne. Ewentualne obciążanie wnioskodawców kosztami pozwala jedynie na ustalenie kwoty odpowiadającej dodatkowym kosztom. Ponadto wyznaczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej w każdym przypadku wymaga indywidualnego rozpatrzenia.
WSA przyznał rację mieszkańcowi. W ocenie sądu przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej regulują zasady ponoszenia kosztów za udostępnienie informacji publicznej, ale wyłącznie w sprawach indywidualnych.
- W żadnym razie nie wynika z nich więc podstawa do ustalenia w formie zryczałtowanej taryfy opłat za udostępnienie informacji publicznej w drodze zarządzenia starosty - stwierdził sąd.
Więcej>>>