Beata Mrozowska-Bartkiewicz jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przed dołączeniem do DLA Piper była związana zawodowo z Polską Izbą Ubezpieczeń, gdzie odpowiadała za nadzór nad kwestiami legislacyjnymi dotyczącymi działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora Działu Prawnego w Pramerica Życie TUiR, współpracowała też z inną międzynarodową kancelarią prawną, w której zajmowała się obsługą instytucji finansowych, głównie zakładów ubezpieczeń. W latach 1990-2000 pracowała w Ministerstwie Finansów m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych oraz Departamentu Ubezpieczeń. Jest autorką i współautorką licznych publikacji poświęconych regulacjom prawnym dotyczącym ubezpieczeń i instytucji finansowych.