Jak pisze Tomasz Niedziński w miesięczniku Finanse Komunalne>>>, zatrudnienie radcy prawnego w jednostkach samorządu terytorialnego to złożona kwestia. A wykonywanie zawodu radcy prawnego wiąże się z wieloma obwarowaniami prawnymi, także dla pracodawcy. Więcej>>>