10 stycznia zaczyna obowiązywać ustawa z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2), która dodaje do k.p.c. nową księgę czwartą - w całości poświęconą uznawaniu i wykonaniu w Polsce ugód, orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych.
Dotychczas w wypadku orzeczeń w sprawach bezspornych, europejskich nakazów zapłaty czy drobnych roszczeń trzeba było uzyskać klauzulę wykonalności, a w wypadku pozostałych orzeczeń – postanowienie naszego sądu o ich uznaniu na terenie Polski. Teraz wierzyciel może z zagranicznym wyrokiem pójść od razu do komornika.
Orzeczenia i ugody pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej zostaną objęte systemem automatycznej wykonalności (przy uwzględnieniu niektórych odrębności wynikających z przepisów unijnych) i będą mogły być podstawą wszczęcia egzekucji sądowej. Nie będą wymagały nadania klauzuli wykonalności.
 

imagesViewer