W 1996 r. do spółki akcyjnej wniesione zostało tytułem aportu przez gminę jako jedynego akcjonariusza prawo użytkowania w rozumieniu art. 252-265 kodeksu cywilnego. Dwa lata później podmiot zmienił akt założycielski, modyfikując wysokość udziału w nieruchomości oraz wartość aportu.

Spółka zwróciła się o interpretację podatkową, pytając, czy prawidłowo stosuje przepisy podatkowe. Argumentowała, że obowiązująca od 1999 r. nowela ograniczająca możliwość amortyzacji nie ma zastosowania do tego przypadku. Organ podatkowy nie podzielił tego zdania, stwierdził, że skoro ustawodawca nie przewidział w przepisach przejściowych możliwości kontynuowania amortyzacji z takich praw, to została ona wyłączona. Sąd administracyjny, do którego trafiła sprawa, zwrócił się o rozstrzygnięcie do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 10/11). Uzasadniając zagadnienie prawne, podkreślił, że pozbawienie możliwości kontynuowania amortyzacji prawa użytkowania nieruchomości rozpoczętej w 1996 r., której okres nie upłynął z dniem 1 stycznia 2000 r., jest sprzeczne z zasadami ochrony praw nabytych oraz ochrony interesów w toku.

Rozprawa odbędzie się 13 stycznia 2015 r., przewodniczył będzie sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.