W połowie kwietnia krakowski sąd rozpozna pozew dotyczący spadku po Stanisławie Wyspiańskim,...
PAP
28.03.2016
W sytuacji, gdy darczyńca odwołuje darowiznę dokonaną na rzecz małżonków do ich majątku objętego...
Krzysztof Kwiatkowski
28.03.2016
Parafrazując Jana Kochanowskiego - szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie ile kosztujesz, aż się...
Krzysztof Sobczak
28.03.2016
Obecnie procedura rejestracja znaków towarowych trwa średnio rok. Po wejściu od 16 kwietnia br....
Krzysztof Sobczak
28.03.2016
Kierownictwo to zjawisko typowe dla administracji scentralizowanej, a współczesna polska...
Krzysztof Sobczak
28.03.2016
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B pozbawia wszelkich kategorii praw jazdy uznał...
Anna Dudrewicz
27.03.2016
Do rejestru UOKiK trafił zapis umowny zmuszający konsumentów do kontynuowania ochrony...
Krzysztof Sobczak
27.03.2016
W funkcjonowaniu demokratycznego państwa nie jest dopuszczalne aprobowanie zachowań przestępczych...
Krzysztof Sobczak
27.03.2016
Strefy ruchu objęte zostały przepisami w zakresie zarządzania ruchem - wynika z nowego...
Adam Bochentyn
27.03.2016
Troska o wolność słowa, pluralizm poglądów i interes społeczny wyrażany w przekazywaniu...
PAP
26.03.2016
Pielgrzymi chcący przyjechać do Polski na ŚDM zostaną zwolnieni z opłat wizowych, a ich wnioski...
PAP
26.03.2016
Od 4 do 10 lipca w Warszawie oraz od 20 lipca do 1 sierpnia na terenie woj. małopolskiego i...
PAP
26.03.2016
Rejestracja pre-paidów oznacza dla ich sprzedawców szereg obowiązków związanych z koniecznością...
PAP
26.03.2016
MRPiPS ostrzega przed fałszywymi stronami internetowymi o programie 500 plus, których w ostatnich...
PAP
26.03.2016
Minister obrony narodowej przeniósł do rezerwy kadrowej czyli wojskowej zamrażarki czterech...
Krzysztof Sobczak
26.03.2016
Prawnicy
W interesie wymiaru sprawiedliwości jest, aby stanowiska asesorskie zostały utworzone jak...
Krzysztof Sobczak
26.03.2016
Coraz więcej spraw wpływa do sądów; rośnie liczba tych, które trwają ponad rok i trzy lata. W 2015...
Krzysztof Sobczak
25.03.2016
Odpowiedź jest prosta - nowy parlament przyjął uchwałę unieważniającą wybór pięciu sędziów...
Krzysztof Sobczak
25.03.2016
Rosja skrytykowała w piątek czwartkowy wyrok specjalnego trybunału ONZ dla byłego przywódcy...
PAP
25.03.2016
Obrońca jednego z dwóch żołnierzy rosyjskich sił specjalnych sądzonych na Ukrainie za działalność...
PAP
25.03.2016
Prawnicy
Katalog prasy dla sądów powszechnych nie ma charakteru zalecanego czy narzucanego odgórnie spisu...
Krzysztof Sobczak
25.03.2016
Ustawa o pomocy dla spłacających kredyty walutowe powinna być adresowana tylko do tych...
PAP
25.03.2016
Wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych znosi...
Krzysztof Sobczak
25.03.2016
Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa nie popierają odłożenia w czasie wprowadzenia instytucji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.03.2016
Jest szansa, że Polka po rozwodzie z Norwegiem otrzyma alimenty, mimo zastosowania prawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.03.2016
Jan Rudowski bedzie wiceprezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego. A członkami kolegium zostali:...
Marcin Krudysz
25.03.2016
Prawnicy
Dwa ważne komunikaty wyszły ostatnio z Sądu Najwyższego: że w razie potrzeby może on zastąpić...
Krzysztof Sobczak
25.03.2016
W odpowiedzi na wtorkowe zamachy w Brukseli ministrowie spraw wewnętrznych państw UE zapowiedzieli...
PAP
24.03.2016
Ta ustawa narusza konstytucyjne gwarancje wolności słowa i wolności mediów podporządkowując...
Krzysztof Sobczak
24.03.2016
Platforma, Nowoczesna i PSL nie zgłoszą kandydata do Trybunału Konstytucyjnego na miejsce, które...
PAP
24.03.2016
Prawnicy