Oskarżeni żyją w permanentnym stresie. Psycholodzy i eksperci prawa są zgodni - postępowanie...
Krzysztof Sobczak
20.08.2011
Posłowie PO wnieśli do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i...
Wojciech Kowalski
20.08.2011
Minister sprawiedliwości RP Krzysztof Kwiatkowski, a także ministrowie sprawiedliwości Wielkiej...
Krzysztof Sobczak
20.08.2011
Prawnicy
Sejm opowiedział się w piątek za poprawkami zaproponowanymi przez Senat do noweli ustawy o usługach...
Lex/Lex
20.08.2011
Sejm poparł w piątek poprawkę Senatu do noweli ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie...
Lex/Lex
20.08.2011
Sejm poparł w piątek poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw ubezpieczeniowych. Nowela umożliwia m.in....
Lex/Lex
20.08.2011
Przed 22 sierpnia posypały się zwolnienia z pracy. W tym dniu mija bowiem dwuletni termin, w którym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.08.2011
Sąd w nowojorskiej dzielnicy Queens przyznał 20 milionów dolarów odszkodowania Polce, którą na...
Lex/Lex
20.08.2011
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego reguluje zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego...
Lex/Lex
20.08.2011
Jeżeli obiekt stanowiący jedną całość funkcjonalną składa się z kilku części, to przystąpienie do...
Lex/Lex
20.08.2011
Ustalanie cen sprzedaży odzieży oraz sprzętu turystycznego to praktyka, którą stosowało...
Krzysztof Sobczak
20.08.2011
Sprawców przemocy w rodzinie będzie można eksmitować do noclegowni lub schroniska - zdecydowali w...
Lex/Lex
20.08.2011
Na postanowienie prokuratora o ujawnieniu danych i wizerunku osoby, wobec której toczy się...
Lex/Lex
20.08.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelę ustawy o tzw. EMAS (Eco-Management and...
Lex/Lex
20.08.2011
Nadzór nad sądami wojskowymi będzie sprawował bezpośrednio minister sprawiedliwości, a nie jak...
19.08.2011
Zagraniczni prawnicy świadczący usługi w Polsce będą mogli prowadzić działalność także w formie...
19.08.2011
Przyjęte rozwiązania wyraźnie wpłyną na poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - tak...
Krzysztof Sobczak
19.08.2011
Minister sprawiedliwości RP Krzysztof Kwiatkowski, a także ministrowie sprawiedliwości Wielkiej...
Krzysztof Sobczak
19.08.2011
Prawnicy
Większość przystępujących do egzaminu doktorów prawa miała już praktyki w kancelariach, ale te...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.08.2011
Obciążanie przez adwokackie sądy dyscyplinarne kosztami postępowań także obwinionych, wobec których...
Krzysztof Sobczak
19.08.2011
Prawnicy kancelarii Hogan Lovells reprezentowali Kulczyk Silverstein Properties w negocjacjach i...
19.08.2011
Rynek
Ponad cztery tysiące absolwentów prawa chce w tym roku przystąpić do konkursu na aplikację...
Krzysztof Sobczak
19.08.2011
Międzynarodowa kancelaria Baker & McKenzie ogłosiła rekordowe wyniki za rok obrotowy zakończony 30...
Lex/Kancelaria
19.08.2011
Rynek
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić takie rozwiązania systemowe, związane z emisją i...
Michał Malinowski
19.08.2011
Sejm uchwalił w czwartek wieczorem nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Porządkuje ona...
Lex/Lex
19.08.2011
Niska kara za znęcanie się nad zwierzęciem to sygnał o małej szkodliwości czynu; jednak jej...
Lex/Lex
19.08.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o kontroli w administracji rządowej - poinformowała...
Lex/Lex
19.08.2011
W związku zaplanowanym na piątek posiedzenim sejmowych Komisji Zdrowia oraz Polityki Społecznej i...
Krzysztof Sobczak
19.08.2011
Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów...
Lex/Lex
19.08.2011
Nadzór nad sądami wojskowymi będzie sprawował bezpośrednio minister sprawiedliwości, a nie jak...
Lex/Lex
19.08.2011