W wyniku planowanego połączenia, majątek GE Money Bank zostanie przeniesiony na Bank BPH w zamian za akcje, które Bank BPH przyzna akcjonariuszom GE Money Banku. Ponadto, z dniem rejestracji połączenia, Bank BPH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki GE Money Banku.
W wyniku połączenia powstanie bank, który będzie jednym z pięciu największych uniwersalnych banków w Polsce. Połączony bank będzie posiadał silną pozycję konkurencyjną na rynku consumer finance, czołową pozycję w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz będzie jednym z wiodących dostawców innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów skarbowych i inwestycyjnych.
Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego zarówno na samo połączenia jak i na wynikające z niego zmiany Statutu Banku BPH.
Przy transakcji doradzał mecenas Jacek Michalski, partner w dziale korporacyjnym warszawskiego biura kancelarii Allen & Overy oraz mecenas Katarzyna Terlecka, starszy prawnik.
Poproszony o komentarz Jacek Michalski stwierdził: "Z przyjemnością doradzaliśmy Bankowi BPH S.A. przy transakcji, która z pewnością będzie w tym roku jednym z ważniejszych wydarzeń na polskim rynku bankowym. Transakcja ta pozwoliła nam umocnić relację z klientem, któremu w zeszłym roku doradzaliśmy w związku z jego podziałem w drodze przeniesienia zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa na Bank Pekao S.A. w zamian za akcje Banku Pekao S.A "
Poproszona o komentarz Katarzyna Terlecka stwierdziła: "Proces integracji Banku BPH i GE Money Bank jest jednym z pionierskich połączeń gdzie spółka córka przejmuje spółkę matkę. Doradztwo przy tej transakcji potwierdza silną pozycję naszej kancelarii w zakresie fuzji i przejęć w sektorze instytucji finansowych."