W związku z doniesieniami medialnymi na temat przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, Ministerstwo Finansów informuje, że warunkiem przekazania przez naczelników urzędów skarbowych 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego jest złożenie w ustawowym terminie zeznania podatkowego wraz ze wskazaniem nazwy organizacji oraz numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W trakcie akcji przesyłania pieniędzy na rachunki bankowe wskazanych przez podatników organizacji, Ministerstwo Finansów przekazało wszystkim dyrektorom izb skarbowych - a za ich pośrednictwem wszystkim naczelnikom urzędów skarbowych - wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania m.in. w sytuacji, gdy podatnik wpisał nazwę OPP, która różniła się od nazwy oficjalnej, lub wpisania błędnego nr KRS. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami, organ podatkowy powinien wezwać podatnika do skorygowania danych w trybie czynności sprawdzających, a następnie przekazać zadeklarowaną przez podatnika kwotę na konto OPP. Dlatego też nieprzekazanie dotychczas wszystkich zadeklarowanych przez podatników kwot na rachunki bankowe OPP może wynikać, m.in. z prowadzenia czynności sprawdzających lub braku zgłoszenia przez OPP numeru rachunku bankowego.

Do Ministerstwa Finansów nie docierały do tej pory żadne sygnały o nieprawidłowościach w przekazywaniu 1% podatku, a łączna kwota przekazana organizacjom pożytku publicznego w tym roku wyniosła 291 594 362,90 zł. To o ponad 176% więcej niż za 2006 rok. Większe wpływy są rezultatem uproszenia mechanizmu - po raz pierwszy w imieniu podatników pieniądze przekazywały urzędy skarbowe. Rozszerzono także grupy podatników uprawnionych do wspierania OPP.

Ministerstwo Finansów, w oparciu o zebrane doświadczenia, będzie w dalszym ciągu dążyć do upraszczania procedury i ułatwiania przekazywania 1%. Dlatego w nowelizacji ustawy o PIT proponuje, aby możliwe było przekazywanie 1% nawet po złożeniu korekty zeznania. Uwzględniając sugestie organizacji i parlamentarzystów, proponuje również możliwość udostępnienia OPP danych podatnika, który przekazał na jej rzecz 1% podatku, jeśli zainteresowany wyrazi na to zgodę.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Finansów