Polskiej prezydencji nie udało się doprowadzić do porozumienia między krajami UE a Parlamentem...
Lex/Lex
07.09.2011
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała pozew do sądu przeciwko chińskiemu...
Lex/Lex
07.09.2011
Otrzymane w związku z pożarem odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej stanowi przychód spółki na...
Jolanta Mazur
07.09.2011
Poprawki doprecyzowujące do noweli ustawy o ochronie zwierząt zaproponowały w środę senackie...
Lex/Lex
07.09.2011
Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji Kodeksu wykroczeń, przewidującej kary grzywny oraz możliwość...
Lex/Lex
07.09.2011
Krakowska kancelaria prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. uzyskała tytuł Intellectual...
Lex/Kancelaria
07.09.2011
Rynek
Pracownicy zatrudnieni na czas określony oraz pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych stanowią...
Krzysztof Sobczak
07.09.2011
Zarzut zniszczenia zabytkowej willi przy ul. Zgierskiej w Łodzi poprzez zlecenie jej rozbiórki...
Lex/Lex
07.09.2011
Środki z UE na odbudowę zniszczeń powodziowych powstałych w maju i czerwcu br. nie będą traktowane...
Lex/Lex
07.09.2011
Jeśli Zyta Gilowska zostanie ekspertem PiS, to prezydent będzie pytał prawników, czy to złamanie...
Krzysztof Sobczak
07.09.2011
Z zaniepokojeniem przyjmuję informację o rosnącej liczbie wyroków skazujących za nadużycie wolności...
Krzysztof Sobczak
07.09.2011
Znowelizowana niedawno i podpisania już przez Prezydenta ustawa o ustroju sądów powszechnych...
Krzysztof Sobczak
07.09.2011
Wojewodowie mogą uchylać uchwały samorządów dotyczące opłat za przedszkola, jeśli zostały one...
Lex/Lex
07.09.2011
Premier ujawnił we wtorek część stenogramu z posiedzenia Kolegium ds. Służb Specjalnych w czerwcu...
Lex/Lex
07.09.2011
Ministerstwo pracy przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie standardów i warunków...
Lex/Lex
07.09.2011
Sprzedaż biletów parkingowych jest opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług....
Jolanta Mazur
07.09.2011
Opublikowana została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej,...
Jolanta Mazur
07.09.2011
W sytuacji, gdy prawomocnie odrzucono skargę, orzeczenie sądu o przywróceniu terminu oznacza, że...
Lex/Lex
07.09.2011
W ostatnich pięciu latach liczba osób skazanych za bierną i czynną korupcję wzrosła w Polsce z 1,3...
Lex/Lex
07.09.2011
Brytyjski minister sprawiedliwości Kenneth Clarke zapowiedział we wtorek w Izbie Gmin publikację...
PAP
06.09.2011
120 punktów to minimum, jakie minister sprawiedliwości ustalił w zarządzeniu z 6 września 2011 r....
Krzysztof Sobczak
06.09.2011
W dniach 20-22 października br. w Gdańsku odbędzie się III Polsko-Niemiecka konferencja Dialog...
Krzysztof Sobczak
06.09.2011
Kancelaria prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. uzyskała tytuł Intellectual Property...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2011
Rynek
Samorządy adwokatów i radców prawnychbędą musiały przygotować bazy danych o prawnikach na potrzeby...
Krzysztof Sobczak
06.09.2011
Prawnicy
Minister sprawiedliwości, honorując zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości wręczył grupie...
Krzysztof Sobczak
06.09.2011
Prawnicy
Strona internetowa prokuratur okręgu zielonogórskiego http://www.zielona-gora.po.gov.pl po raz...
Krzysztof Sobczak
06.09.2011
Partnerzy czy konkurenci - budowanie relacji między prawnikami wewnętrznym a kancelariami...
Krzysztof Sobczak
06.09.2011
Rynek
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk zawiadamia, że egzamin dla osób ubiegających się...
Krzysztof Sobczak
06.09.2011
Brytyjski minister sprawiedliwości Kenneth Clarke zapowiedział we wtorek w Izbie Gmin publikację...
Lex/Lex
06.09.2011
Najbardziej niepokoi zamrożenie płac oraz przygotowanie do orzekania młodych sędziów. Krajowa Rada...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2011
Prawnicy