Z rozwiązania będzie mógł skorzystać m.in. ksiądz Michał Heller, który w marcu otrzymał Nagrodę Tempeltona w wysokości 820 tys. funtów szterlingów (ok. 3,5 mln złotych). Heller zadeklarował, że całość zamierza przekazać na krakowskie Centrum Kopernika, które będzie zajmowało się badaniami interdyscyplinarnymi z pogranicza fizyki, filozofii i teologii. Według obowiązującego prawa musiałby mimo to zapłacić podatek.

Jak poinformował resort, projekt zakłada częściowe zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od nagród przyznawanych przez polskie i zagraniczne urzędy czy organizacje za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz z tytułu działalności na rzecz praw człowieka, np. nagroda Nobla.
Podatek nie zostanie zapłacony od części nagrody przekazanej przez beneficjenta na cele wymienione w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

"Centrum Kopernika realizuje cele określone w tej ustawie. Jeżeli ks. Michał Heller przekaże pieniądze na tę organizację, to nie zapłaci podatku" - zapewnił Szymon Milczanowski, p.o. zastępca dyrektora biura ministra finansów. Dodał, że rozporządzenie będzie podpisane w ciągu 2-3 tygodni.
Jak wynika z uzasadnienia do projektu, zaniechanie poboru podatku będzie rozwiązaniem tymczasowym. Ma dotyczyć tylko nagród uzyskanych od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Od 2009 r. zwolnienie od podatku znajdzie się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Potrzebne jest rozwiązanie systemowe, wprowadzenie generalnej zasady, która pozwoli uniknąć kolejnych interwencji ministra w tego typu sprawach - uważa Milczanowski.

Wcześniej Ministerstwo Finansów w pojedynczych przypadkach podejmowało decyzję o zwolnieniu niektórych osób z obowiązku płacenia podatku. Tak postąpił w 1997 r. ówczesny minister finansów Grzegorz Kołodko, zwalniając z podatku laureatkę literackiej nagrody Nobla Wisławę Szymborską. Szymborska za pośrednictwem Jacka Kuronia i jego Fundacji "Pomoc Społeczna SOS" przekazała część Nagrody Nobla na zakup okien do budowanego w Świdnicy Europejskiego Centrum Przyjaźni Dziecięcej.

MMU/PAD/ULA

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce