W dniu 9 lipca 2008 r. Podsekretarz Stanu w MSZ Pan Andrzej Kremer oraz Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie Pan Nasser Bin Achmed Albraik podpiszą Protokół wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.
Umowa umożliwi skuteczniejsze zwalczanie krajowej i międzynarodowej przestępczości, związanej przede wszystkim z produkcją i przemytem narkotyków, nielegalnym handlem bronią i materiałami wybuchowymi, terroryzmem przy użyciu bomb oraz produkcją i dystrybucją fałszywych pieniędzy i dokumentów osobistych.
Zgodnie z postanowieniem artykułu 17 ustęp 1 Umowy, wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od daty wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, to jest dnia 9 sierpnia 2008 roku.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych