Zaplanowane na wtorek wybory dziekana wydziału prawa i administracji ponownie nie doszły do skutku....
Krzysztof Sobczak
30.11.2011
Od powstania samorządu do dziś z listy doradców podatkowych skreślono 2920 osób, które nie mogą już...
Krzysztof Sobczak
30.11.2011
Rynek
Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że zgodny z konstytucją jest przepis, który dopuszcza do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.11.2011
Minister Sportu i Turystyki wydał 18 października 2011 r. rozporządzenie w sprawie ewidencji klubów...
Lex/Lex
30.11.2011
Zasady i szczegóły ochrony świadków koronnych nie mogą być ujawnione w procesie cywilnym - orzekł w...
Lex/Lex
30.11.2011
O wysokości opodatkowania wydobycia gazu łupkowgo w różnych krajach na całym świecie mówiono na...
Lex/Lex
30.11.2011
Dom wybudowany przez dzierżawcę na gruncie należącym do użytkownika wieczystego jest własnością...
Lex/Lex
30.11.2011
Dziś Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Krajowej Rady Notarialnej dotyczący...
Krzysztof Sobczak
30.11.2011
Prawnicy
W Kancelarii Prezydenta trwają prace nad projektem ustawy o nasiennictwie. Prezydent Bronisław...
Lex/Lex
30.11.2011
Radca prawny zatrudniony na etacie u pracodawcy nie będącego państwową jednostką budżetową, nie...
Lex/Kancelaria
30.11.2011
Rynek
Kara dla skazanego za gwałt i pobicie Brytyjki Jakuba T. to 12 lat więzienia wynika ze środowego...
Lex/Lex
30.11.2011
Federacja Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych rozważa zaskarżenie...
Lex/Lex
30.11.2011
Przywrócenia do pracy w Teatrze Narodowym i trzymiesięcznej pensji żąda aktorka Grażyna Szapołowska...
Lex/Lex
30.11.2011
Dzieci, które zeznają jako świadkowie, powinny być przesłuchiwane jeden raz, najlepiej w specjalnie...
Lex/Lex
30.11.2011
W Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany pakiet 6 aktów prawnych wzmacniających koordynację...
Lex/Lex
30.11.2011
Pakiety na usługi prawnicze zyskują zwolenników wśród firm i mogą powtórzyć sukces abonamentów...
Lex/Lex
30.11.2011
Już ponad 40 decyzji dotyczących naruszenia konkurencji i praw konsumentów przez lokalne spółki...
Lex/Lex
30.11.2011
Aby zaliczyć test na prawo jazdy, trzeba będzie w ciągu 25 minut uzyskać 68 punktów na 74 możliwe....
Krzysztof Sobczak
30.11.2011
Zdaniem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej dzięki przepisom prawa autorskiego twórcy są...
Krzysztof Sobczak
30.11.2011
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Myślę, że nikt z nas nie znajdzie argumentów, by zanegować to...
Krzysztof Sobczak
30.11.2011
Prezydent Bronisław Komorowski zamierza zgłosić swój projekt ustawy dotyczący umieszczania orzełka...
Lex/Lex
30.11.2011
Jeśli lekarz stwierdził niezdolność pracownika do danej pracy, to sąd orzekając o nieprawidłowym...
Lex/Lex
30.11.2011
Prokurator generalny popiera zastrzeżenia Prezydenta w stosunku do ustawy o dostępie do informacji...
Krzysztof Sobczak
30.11.2011
Jeżeli dłużnik nie dopełni określonego w umowie obowiązku powiadomienia drugiej strony o zmianie...
Lex/Lex
30.11.2011
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 29 września 2011 r. rozporządzenie zmieniające...
Lex/Lex
30.11.2011
Ministerstwo Pracy przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie standardów i warunków...
Lex/Lex
30.11.2011
Korporacyjne dyscyplinarki powinny podlegać kontroli sądów powszechnych. Byłoby to z korzyścią dla...
Krzysztof Sobczak
29.11.2011
Prawnicy
Nowe unormowania dotyczące tzw. urządzeń przesyłowych przewiduje przyjety we wtorek przez Radę...
Krzysztof Sobczak
29.11.2011
Sześć tysięcy osób skorzystało z porad rejentów podczas Dnia Otwartego Notariuszy w ostatnią...
Krzysztof Sobczak
29.11.2011
Rynek