Mec. Piotr Bielarczyk jest doktorem nauk prawnych, starszym prawnikiem w departamencie postępowań sądowych i arbitrażowych Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz. Specjalizuje się w prawie procesowym (arbitraż, spory sądowe), prawie konstytucyjnym i prawie zobowiązań. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu arbitrażu, antropologii prawa i języka prawnego. Współpracował z Markiem Furtkiem przy ok. 90 postępowaniach arbitrażowych (instytucjonalnych i ad hoc) według reguł SAKIG, ZBP, UNCITRAL, VIAC, ICC. Doradza klientom (m.in. bankom, spółkom petrochemicznym, operatorom telekomunikacyjnym) w postępowaniach sądowych (przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi). Zorganizował kilkanaście postępowań arbitrażowych ad hoc według reguł UNCITRAL, w tym m.in. dwa spory między akcjonariuszami czołowego polskiego dziennika. Uczestnik procesów legislacyjnych, m.in. w zakresie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dot. arbitrażu. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Bielarczyk