Nowe unormowania dotyczące tzw. urządzeń przesyłowych przewiduje przyjety we wtorek przez Radę...
Krzysztof Sobczak
29.11.2011
Specjaliści twierdzą, że platforma internetowa, która miała zwiększyć transparentność legislacji,...
Lex/Lex
29.11.2011
Funkcje programu komputerowego i język programowania nie mogą podlegać ochronie prawa autorskiego -...
Rafał Bujalski
29.11.2011
Kancelaria BSJP in alliance with Taylor Wessin z sukcesem reprezentowała spółkę Dragados w...
Wioleta Gasińska
28.11.2011
Rynek
Michał Rams aplikant z krakowskiej izby adwokackiej został tegorocznym laureatem Finału Konkursu...
Krzysztof Sobczak
28.11.2011
Prawnicy
Jeszcze tylko kilka dni zostało na zgłoszenie pracy magisterskiej do konkursu Krajowej Rady Radców...
Krzysztof Sobczak
28.11.2011
Doradca podatkowy, który do końca 2011 r. nie złoży wniosku o ubezpieczenie OC, może dostać karę....
PAP
28.11.2011
Rynek
"Rzeczpospolita" dotarła do rządowych planów deregulacyjnych, zapowiadanych w expose premiera...
Lex/Lex
28.11.2011
Od 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 1189/2011 z...
Lex/Kancelaria
28.11.2011
Rynek
Niemcy i Wielka Brytania mają podpisać umowy ze Szwajcarią, by odzyskać zaległe podatki od swych...
Lex/Lex
28.11.2011
Ministerstwo Finansów planuje w ciągu miesiąca przesłać projekt ustawy o podatku od wydobycia...
Lex/Lex
28.11.2011
Prokuratura i Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli w poniedziałek apelacje od decyzji stołecznego...
Lex/Lex
28.11.2011
Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć m.in.projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego...
Krzysztof Sobczak
28.11.2011
W polskim prawie brakuje procedury określania, czy film wyświetlany w kinach nadaje się do...
Lex/Lex
28.11.2011
Na drugim posiedzeniu Sejmu, w czwartek, odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy...
Lex/Lex
28.11.2011
W ciągu 11 miesięcy br. w Polsce ukarano tylko pięciu urzędników za niezgodne z prawem wydawanie...
Lex/Lex
28.11.2011
Co roku 10 tys. osób LGBTI składa na terenie UE wniosek o azyl ze względu na orientację seksualną...
Lex/Lex
28.11.2011
Europejski Trybunał Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zbada, czy polskie sądy należycie...
Lex/Lex
28.11.2011
Przedsiębiorca, który listopadowe składki ZUS zapłaci jeszcze w listopadzie, a nie w grudniu,...
Lex/Lex
28.11.2011
Inco-Veritas, producent m.in. płynu do mycia naczyń Ludwik przez 10 lat ustalał z dystrybutorami...
Krzysztof Sobczak
28.11.2011
Środki pochodzące z funduszy europejskich odgrywają obecnie strategiczną rolę w finansowaniu...
Krzysztof Sobczak
28.11.2011
Sąd Apelacyjny w Warszawie przyznał rację MON, który od producentów mundurów zażądał odszkodowania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2011
Sąd jest instytucją archaiczną, jedyną w Polsce, która przyjmuje pieniądze w głównie w gotówce....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2011
Podatnik nie ma prawa odliczyć podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez fałszywą firmę...
Lex/Lex
28.11.2011
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad...
Lex/Lex
28.11.2011
Resort finansów może w najbliższych miesiącach zakończyć prace nad propozycjami legislacyjnymi dot....
Krzysztof Sobczak
28.11.2011
Uchwała rady gminy nie może raz jeszcze regulować tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie...
Lex/Lex
28.11.2011
Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej polską wersję dokumentu dotyczącego...
Anna Stańczuk
28.11.2011
Wobec tego, że spory na gruncie opłat za użytkowanie wieczyste są sporami cywilnoprawnymi, zaś...
Lex/Lex
28.11.2011
Prokurator nie może wszcząć postępowania upadłościowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr...
Lex/Lex
28.11.2011