We wrześniu ubiegłego roku sąd pierwszej instancji uznał, że gazeta i jej wydawca, czyli archidiecezja katowicka, mają przeprosić Alicję Tysiąc i zapłacić jej 30 tys. zł. Sąd okręgowy podzielił zdanie powódki, że w komentujących tę sprawę artykułach publikowanych na łąmach tygodnika znalazły się sformułowania napastliwe, obraźliwe i pogardliwe. Wydawca "Gościa Niedzielnego" odwołał się od tego orzeczenia. Prowadząca rozprawę z katowickim Sądzie Apelacyjnym sędzia Ewa Tkocz podkreśliła, że "chrześcijaństwo jest religią miłości i taki też powinien być język, jakim powinni posługiwać się autorzy katolickiego tygodnika". Tymczasem, zdaniem sądu, posługiwali się "językiem nienawiści".