Polski Związek Pracodawców Prawniczych jest organizacją pracodawców skupiającą kancelarie prawne działające na polskim rynku usług prawniczych. - W kancelariach prawnych współpracują ze sobą adwokaci, radcowie prawni, jak i prawnicy niebędący członkami żadnego samorządu zawodowego. Każda z tych grup podlega innym regulacjom z zakresu etyki zawodowej czy odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nasza organizacja, skupiając pracodawców prawniczych, jest szczególnie zainteresowana taką reformą zawodów prawniczych, która ujednolici te zasady i ułatwi funkcjonowanie kancelarii. Zależy nam, aby opinie kancelarii prawnych były wzięte pod uwagę w pracach legislacyjnych nad reformą zawodów prawniczych – napisali prawnicy ze związku w komunikacie.

Członkami Związku mogą być pracodawcy prawniczy, przez których rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegającą na świadczeniu usług prawniczych i zatrudniają pracowników.
Kancelarie członkowskie mają prawo do: uczestniczenia w pracach związku i jego organów, korzystania ze wsparcia związku w sprawach określonych statutem związku, jak również mają prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących związku i zgłaszania wniosków dotyczących jego działalności. Związek Pracodawców Prawniczych ma już za sobą spotkanie z przedstawicielami korporacji prawniczych – Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prawnicy bezpośrednio poinformowali samorządy o powstaniu związku i jego celach.

Do związku należą w tej chwili kancelarie: White & Case, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak,Linklaters, CMS Cameron McKenna, GLN Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy, Allen & Overy, Dewey & Leboeuf Grzesiak, Salans, Domański Zakrzewski Palinka, Wardyński i Wspólnicy, Weil, Gotshal & Manges, Norton Rose, Clifford Chance, Hogan & Hartson Jamka, Wierciński, Kwieciński, Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy Beiten Burkhardt, MAGNUSSON, Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna