6 marca 2013 r. Komisja Europejska zaakceptowała planowaną pomoc publiczną na rzecz realizacji...
09.04.2013
Rynek
Miedzynarodowa kancelaria prawna DLA Piper i światowa organizacja pomocy dzieciom UNICEF ogłosiły...
Krzysztof Sobczak
09.04.2013
Prawnicy
Trwają konsultacje z klubami parlamentarnymi ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, aby...
PAP
09.04.2013
Kara nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego na Platformę Mediową Point Group za podanie...
PAP
09.04.2013
Prezydent podpisał we wtorek nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Ma ona m.in. usprawnić...
PAP
09.04.2013
W wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione dwa stanowiska oficerskie...
Katarzyna Irytowska
09.04.2013
Rynek
Trybunał Konstytucyjny nie jest powołany do kontroli kondycji finansowej państwa, ale nie może od...
PAP
09.04.2013
Rządowe Centrum Legislacji skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji regulaminu...
Krzysztof Sobczak
09.04.2013
Odbywająca karę siedmiu lat więzienia była premier Ukrainy Julia Tymoszenko nie wyczerpała jeszcze...
PAP
09.04.2013
Polsce brakuje ustawy zasadniczej, która by mówiła, jaka jest wartość życia ludzkiego, jaki jest...
PAP
09.04.2013
Sprzeciw wobec in vitro, aborcji, eutanazji, antykoncepcji - wyrazili biskupi w dokumencie...
PAP
09.04.2013
Intensywnie pracujemy nad rozwiązaniami, które przedstawimy w nadchodzącym tygodniu - zapowiedziała...
Krzysztof Sobczak
09.04.2013
Uzasadnienia orzeczeń sądowych powinny być automatycznie udostępniane w Biuletynie Informacji...
Krzysztof Sobczak
09.04.2013
Rząd we wtorek ma m.in. zająć stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji Prawa...
PAP
09.04.2013
Wymiana dokumentów bezterminowych na nowe ważne przez 15 lat narusza ustawę zasadniczą. Tak uważają...
Krzysztof Sobczak
09.04.2013
Portal zarejestrowany na Seszelach, odpłatnie udostępniający dane z polskich ksiąg wieczystych,...
Krzysztof Sobczak
09.04.2013
WSA w Warszawie uchyla decyzje komendanta policji odmawiające przyznania funkcjonariuszom dodatku...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.04.2013
Przyjęta niedawno przez Sejm nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wzbudza niepokój PKPP...
Krzysztof Sobczak
09.04.2013
Samo podjęcie przez radę gminy uchwały o nieaktualności planu nie może być przedmiotem skutecznej...
Krzysztof Sobczak
09.04.2013
Gdybym miał przyznać złoty medal przeciwnikom deregulacji to z pewnością otrzymaliby go notariusze,...
Krzysztof Sobczak
08.04.2013
Tolerancja i jej wrogowie - to temat konferencji organizowanej w najbliższy piątek przez Zakład...
Krzysztof Sobczak
08.04.2013
Spada liczba spraw wpływających do prokuratury. Śledczy częściej stosują wobec podejrzanych...
Krzysztof Sobczak
08.04.2013
Członkowie gabinetu będą musieli opublikować do 15 kwietnia swoje deklaracje majątkowe -...
PAP
08.04.2013
Raport wzywający rząd węgierski do respektowania decyzji węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego...
Krzysztof Sobczak
08.04.2013
Prawnicy
Wysokość opłat interchange, pobieranych przy transakcjach kartami płatniczymi, musi być uregulowana...
PAP
08.04.2013
Do końca marca 2013 roku liczba zarejestrowanych spółek z o.o. w trybie S24 wyniosła 5274 -...
Krzysztof Sobczak
08.04.2013
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył do 5 czerwca br. rozpoznanie sporu w sprawie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.04.2013
FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała Sfinks Polska SA przy dokumentacji emisji pierwszej...
08.04.2013
Rynek
Zmianę zasad składania przez notariusza, w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością,...
Katarzyna Irytowska
08.04.2013
W Dzienniku Ustaw z 5 kwietnia 2013 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 30...
Katarzyna Irytowska
08.04.2013