Istotą sporu w tej sprawie jest to, czy wypłata odszkodowania na rzecz dostawców przedmiotu leasingu z tytułu ponadnormatywnego zużycia przedmiotu leasingu stanowi koszt uzyskania przychodów. Więcej>>>