W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie...
Monika Sewastianowicz
03.09.2014
Działania na rzecz opracowania uniwersalnej deklaracji praw, obowiązków i zasad obowiązujących w...
Krzysztof Sobczak
03.09.2014
Ministerstwo Skarbu Państwa chce, by ustawa umożliwiająca kontrolę zagranicznych inwestycji...
PAP
03.09.2014
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działanie wprowadzonego w 2009 r. systemu dozoru...
PAP
03.09.2014
Budzi wątpliwości co do zgodności z normami konstytucyjnymi ta fraza powtarza się wielokrotnie w...
Krzysztof Sobczak
03.09.2014
Osoby ubiegające się o powołanie na stanowisko notariusza skarżą się, że minister odkłada tę...
Krzysztof Sobczak
03.09.2014
Prawnicy
Zyskujący na popularności cloud computing nie powinien być wykorzystywany do realizacji...
Krzysztof Sobczak
03.09.2014
Resort nauki zmienia sposób finansowania jednostek naukowych. Już od 2015 roku pieniądze...
PAP
03.09.2014
Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że minister skarbu oraz prezydent Warszawy rzetelnie gospodarowali...
PAP
03.09.2014
Sądy uwzględniają tylko 40 proc. wniosków skazanych i ich obrońców o odbycie kary w systemie dozoru...
Krzysztof Sobczak
03.09.2014
W pierwszej połowie tego roku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego klienci instytucji finansowych...
PAP
03.09.2014
Prezydent Sopotu składa w sądzie pozew przeciwko właścicielowi klubów go-go Cocomo. Jacek Karnowski...
PAP
03.09.2014
Przepis kodeksu wyborczego ustanawiający 5-proc. próg wyborczy w wyborach do Parlamentu...
Krzysztof Sobczak
03.09.2014
Sąd w Robeson, w amerykańskim stanie Karolina Północna, uniewinnił we wtorek dwóch przyrodnich...
PAP
03.09.2014
Jeśli uprawnieni projektanci zakwalifikowali planowane do realizacji budynki jako posadowione w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.09.2014
Krajowa Rada Prokuratury najwcześniej w październiku lub listopadzie zajmie stanowisko ws....
PAP
02.09.2014
Wielkie kancelarie komornicze, choć są mniej skuteczne niż te małe, dostają większość spraw....
Krzysztof Sobczak
02.09.2014
Do zaopiniowania został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie...
Katarzyna Irytowska
02.09.2014
Nowym liderem zespołu prawa ochrony konkurencji kancelarii Baker McKenzie w randze counsel został z...
Krzysztof Sobczak
02.09.2014
Rynek
Prokuratura Okręgowa w Zamościu umorzyła śledztwo przeciwko obywatelowi Ukrainy Romanowi K., który...
PAP
02.09.2014
Zapewne w październiku zapadnie wyrok w ponownym procesie Piotra Ryby i Andrzeja K., oskarżonych o...
PAP
02.09.2014
Sądowe wokandy powinny lepiej chronić dane osobowe - zwracała uwagę rzecznik praw obywatelskich. W...
Monika Sewastianowicz
02.09.2014
Amerykańska Izba Handlu w Chinach wskazała w opublikowanym we wtorek raporcie, że zagraniczne firmy...
PAP
02.09.2014
Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoczął się we wtorek proces dwóch osób oskarżonych o...
PAP
02.09.2014
Prawo podatkowe jest w Polsce bardzo skomplikowane, niejednoznaczne i trudne w interpretacji -...
Krzysztof Sobczak
02.09.2014
Najwyższa Izba Kontroli będzie koordynowała przegląd Międzynarodowej Rady Audytorów NATO, która...
PAP
02.09.2014
We wtorek, 2 września, wejdzie w życie rozporządzenie określające treść klauzuli wykonalności....
Monika Sewastianowicz
02.09.2014
W połowie września ma trafić do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych,...
Krzysztof Sobczak
02.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski