Resortowa opinia jest datowana na 18 marca 2013 r. Z kolei poselski projekt został utworzony 9 kwietnia 2013 r. - Najwyraźniej więc ministerstwo recenzowało wcześniejszą, roboczą wersję projektu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Sędziowie sugerują, że rzeczywistym autorem projektu był minister sprawiedliwości. – Nie wierzę, że posłowie partii takiej jak PO składają projekty ustaw dotyczące sądownictwa bez uzgodnienia z ministrem sprawiedliwości – stwierdza Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
Z resortowej opinii do projektu wynika, że MS ocenia pozytywnie zaproponowane rozwiązania. Jej autor, wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk, uważa, że zmiany służą uzupełnieniu obowiązujących regulacji. W szczególności z aprobatą ocenia pomysł otwarcia bezpośredniego dostępu do czynności sądowych wszystkim osobom sprawującym nadzór administracyjny nad sądami, w tym także ministrowi sprawiedliwości.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna