NSA: uznanie administracyjne też ma swoje granice

Istnieją granice uznania administracyjnego, a prawidłowe zastosowanie przepisu dotyczącego umorzenia zaległości podatkowych wymaga uwzględnienia także zasad słuszności i sprawiedliwości...

05.12.2016

PIT: zwrot nieruchomości nie kreuje prawa własności

W przypadku zwrotu nieruchomości nie mamy do czynienia z kreowaniem prawa własności tylko z jego przywróceniem. Tym samym datą nabycia zwróconej nieruchomości nie jest data jej zwrotu, lecz data...

23.11.2016

Kompensata zobowiązań kosztem uzyskania przychodu

Istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań uregulowanych w drodze kompensaty. Spółka i jej kontrahenci mają prawo do takiego rozliczenia, jeśli są dla siebie...

15.11.2016

Odpisy amortyzacyjne tylko dla właściciela prawnego

Do czasu całkowitej spłaty zobowiązania składnik majątku nie będzie mógł być uznany za środek trwały w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji amortyzowany...

14.11.2016