NSA: zakwaterowanie i najem są różnymi usługami

Zwolnienie podatkowe przysługuje tylko wtedy, gdy najemca wykorzystuje nieruchomość do zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych. Nie jest tym świadczenie usługi zakwaterowania orzekł Naczelny Sąd...

11.01.2018

NSA: opłaty legalizacyjnej nie można umorzyć

Opłata legalizacyjna nie podlega Ordynacji podatkowej i nie ma charakteru publicznoprawnego, więc nie można w stosunku do niej prowadzić postępowania w celu umorzenia orzekł NSA.

22.12.2017

NSA: handel bronią zawsze z 23-proc. VAT

Specjalne wykorzystanie agencji międzynarodowych, jako pośredników w handlu bronią, nie może być przesłanką do zastosowania 0-proc. stawki VAT, gdy pewne jest, że bezpośrednia sprzedaż broni...

22.12.2017

NSA: Ochrona środowiska morskiego z 0-proc. VAT

W stanie prawnym obowiązującym w latach 2011 i 2012 usługami polegającymi na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego, służącymi zachowaniu w stanie niepogorszonym już istniejących...

12.12.2017