PIT: otrzymanie akcji nie daje żadnych korzyści

Uznanie, że przychód powstaje w momencie nieodpłatnego nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego oraz, że dochodem z tej czynności jest wartość rynkowa akcji prowadziłoby do opodatkowania...

15.02.2017

Herbata na weselu bez preferencyjnej stawki VAT

Organizacja wesela czy innej imprezy okolicznościowej jest opodatkowana według obniżonej stawki VAT. Jednak z usługi trzeba wyodrębnić napoje i naliczyć od nich VAT według stawki podstawowej. Tak...

13.02.2017

CIT: wydatek na zakup systemu ERP można amortyzować

Wynagrodzenie za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego należy uznać za wartość początkową tego systemu jako wartości niematerialnej i prawnej. Tak uznał WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku...

08.02.2017

Fiskus: krótki okres najmu zabiera prawo do ryczałtu

Udostępnianie przez podatnika mieszkania na krótkie pobyty w sezonie letnim oraz wynajmowanie tego mieszkania poza sezonem nie może być klasyfikowane do najmu o charakterze prywatnym. Tak wskazał...

07.02.2017

TSUE: opłaty reprograficzne nie podlegają VAT

Opłaty od urządzeń do utrwalania i zwielokrotniania utworów chronionych prawem autorskim oraz od nośników służących do utrwalenia takich utworów lub przedmiotów uiszczane przez producentów i...

07.02.2017

Rodzinny pakiet medyczny firma może wrzucić w koszty

Wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów również w części przypadającej na członków rodzin pracowników. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w...

06.02.2017

Rejsy nurkowe i wędkarskie z preferencyjną stawką VAT

Usługi w zakresie wstępu na rejsy wędkarskie i nurkowe podlegają opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 8 proc., jako pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. Tak...

03.02.2017

Fiskus nawet małoletniemu nie przepuści

Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez matkę i ojca nie stanowi wydatku małoletniej przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Tak stwierdził Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji...

30.01.2017