Kolejne przeszkody na drodze do e-Podatków

Spółka Comarch złożyło zawiadomienie do prokuratury o nieprawidłowościach w przetargu na budowę systemu informatycznego e-Podatki. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Polska może stracić ponad 200 mln zł...

03.01.2013

Podatek tonażowy można płacić przez 10 lat

Od 1 stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami podatek tonażowy można płacić przez dziesięć lat, a nie jak dotychczas przez...

03.01.2013

Nowe przepisy w sprawie przesyłania e-deklaracji

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Nowa regulacja uwzględnia...

02.01.2013

Rodzice w separacji też mają prawo do ulgi na dzieci

Pozostający w separacji związku małżeńskiego ojciec dzieci, którego sąd nie pozbawił władzy rodzicielskiej ani mu też tej władzy nie zawiesił, ma prawo do pomniejszenia podatku o kwotę ulgi na...

02.01.2013

Mniejsze formalności przy e-fakturach

Ministerstwo Finansów chce zliberalizowało standardy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej tak, żeby były one traktowane w ten sam sposób jak faktury papierowe.

31.12.2012

Nowe przepisy wykonawcze do akcyzy

1 stycznia wejdą w życie opublikowane w sobotę 29 grudnia rozporządzenia wykonawcze wydane przez ministra finansów w związku ze zmianami jakie do ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła ustawa...

31.12.2012

Od 2013 roku ulga na złe długi na nowych zasadach

Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi, które pozwolą na korzystanie z tej instytucji w...

29.12.2012

Nie zapłacimy podatku od odziedziczonych akcji

Rozpoczęły się prace nad zniesieniem podatku od dziedziczonych papierów wartościowych Nowe regulacje mają poddawać opodatkowaniu jedynie dochód ze sprzedaży odziedziczonych w spadku np. akcji czy...

28.12.2012

Zobacz jakie zmiany w VAT czekają nas w 2013 roku

W 2013 roku czekają nas liczne zmiany zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ministerstwo Finansów, chcąc na nie przygotować podatników...

28.12.2012

Zapraszamy na seminarium!

Doradca podatkowy

VAT 2013 ustawa, dyrektywa, orzecznictwo. Pogłębiona analiza wybranych zagadnień VAT w obliczu zmian przepisów.

27.12.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski