MF chce dalej ścigać za subwencję z 2009 r.

Przepisy przedłużające funkcjonowanie starego systemu informacji oświatowej powinny w większym stopniu uwzględniać dobro postępowań dotyczących zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej -...

21.08.2013

Awans zawodowy nauczycieli bez utrudnień dla matek

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą znowelizować przepisy Karty Nauczyciela tak, aby przedłużająca się nieobecność spowodowana koniecznością opieki nad dzieckiem nie przerywała stażu potrzebnego do...

19.08.2013

Nauczyciele bez podwyżek w nowym roku szkolnym

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W nowym roku szkolnym nie przewidziano podwyżek nauczycielskich pensji.

13.08.2013

Będą pieniądze na tworzenie mniejszych klas

MEN wziął pod uwagę postulaty samorządowców dotyczące ograniczenia liczebności klas pierwszych szkoły podstawowej i zapowiada, że zostanie to uwzględnione w subwencji oświatowej.

08.08.2013